podcastybitcoinpl.orgbsknm

Welcome everyone. The first DTPL Coin airdrop has been completed.

(EN) Welcome everyone. The first DTPL Coin airdrop has been completed. We are glad that over 3,000 people are here. Soon, we will announce new websites that will accept payments in  DTPL Coin. After this announcement they will do the second airdrop.


(PL) Witajcie wszyscy. Pierwszy airdrop DTPL Coin zakończony. Cieszymy się że Was jest tu ponad 3000 ludzi. Wkrótce ogłosimy nowe strony które będą przyjmować płatności w DTPL Coin. Po tym ogłoszeniu zrobimy drugi airdrop.

Hodl, hodl, hodl, ....

On the occasion of the two thousand eighteenth birthday of Jesus of Nazareth, we organize Mega Airdrop.

On the occasion of the two thousand eighteenth birthday of Jesus of Nazareth, we organize Mega Airdrop.

Go and help yourself here https://wn.nr/HwJ7hj

DTPL Coin is a token used to pay for advertising on our site, in the future you will also be able to pay for advertising on other websites.

Other airdrops on this decent stock exchange can be found here https://darmowekrypto.org.pl/airdropy-na-etherflyer

Z okazji dwa tysiące osiemnastych urodzin Jezusa z Nazaretu organizujemy Mega Airdrop

Z okazji dwa tysiące osiemnastych urodzin Jezusa z Nazaretu organizujemy Mega Airdrop

Idźcie i częstujcie się tu https://wn.nr/HwJ7hj

DTPL Coin to token służący do płacenia za reklamy na naszej stronie, w przyszłości będzie można też nimi płacić za reklamy na innych stronach.

Inne airdropy na tej zdecentalizowanej giełdzie znajdziecie tu https://darmowekrypto.org.pl/airdropy-na-etherflyer