podcastybitcoinpl.orgbsknm

Airdrop FRACTAL ID

🇬🇧💰👉(ENG) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Airdrop FRACTAL ID 👈💰

Do zgarnięcia 25 FCL za rejestrację oraz za korzystanie z internetu z włączonym portfelem Fractal ID do 375 FCL

✅Idź na stronę FRAKTAL ID https://girafi.us/protocol?gir=WGufli7XUA_2j2ilu4
✅Podaj swojego maila
✅Zainstaluj wtyczkę do np. Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/fractal-wallet/agechnindjilpccclelhlbjphbgnobpf
✅Zrób KYC 
✅Idź do formularza airdrop https://fractaltrust.typeform.com/FractalReferral?typeform-source=protocol.fractal.id Bez tego nie dostaniesz 25 FCL na start!

W formularzu trzeba będzie podać mail, swój adres z portfela Fractal ID ( jest w zakładce "Protocol") oraz podać dalej np. tweet o Fractal ID

Z Fraktal ID , można zarobić nawet do 375 FCL za przeglądanie stron internetowych co miesiąc, nie trzeba inwestować żadnych pieniędzy, po prostu tworząc konto i przeglądać w sieć jak zwykle.
Możesz zobaczyć ilość zarobionych FCL we własnym portfelu (zintegrowanym z rozszerzeniem). Twoje zarobki będą aktualizowane co godzinę.

Możesz utworzyć swoje konto za pomocą mojego linku polecającego ( bez zaproszenia nie dostaniesz 25 FLC na start ) : https://girafi.us/protocol?gir=WGufli7XUA_2j2ilu4

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰(ENG)👉 Airdrop FRACTAL ID 👈💰 

You can win 25 FCL for registration and for using the Internet with an enabled Fractal ID wallet up to 375 FCL

✅Go to the FRAKTAL ID website https://girafi.us/protocol?gir=WGufli7XUA_2j2ilu4
✅Enter your email
✅Install a plugin for e.g. Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/fractal-wallet/agechnindjilpccclelhlbjphbgnobpf
✅Make a KYC
✅Go to airdrop form https://fractaltrust.typeform.com/FractalReferral?typeform-source=protocol.fractal.id

In the form, you will need to provide an e-mail address, your address from the Fractal ID wallet (it is in the "Protocol" tab) and provide further e.g. a tweet about Fractal ID

With Fractal ID, you can earn up to FCL 375 for browsing the web every month, no need to invest any money by just creating an account and surfing the web as usual.
You can see the amount of FCL earned in your own wallet (integrated with the extension). Your earnings will be updated hourly.

You can create your account using my referral link (without an invitation you will not get 25 FLC to start): https://girafi.us/protocol?gir=WGufli7XUA_2j2ilu4 

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia