podcastybitcoinpl.orgbsknm

Airdrop LUNARCRUSH

🇬🇧💰👉(ENG) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Airdrop LUNARCRUSH 👈💰

Zdobądź darmowe tokeny LUNR!
1. Zarejestruj się na LunarCrush https://lnr.app/s/a1NRZ7
2. Użytkownicy LunarCrush są nagradzani za korzystanie z aplikacji. Nagrody te mają postać punktów. Punkty można zamienić na tokeny Lunr po osiągnięciu określonych progów. Im więcej punktów posiada użytkownik, tym więcej żetonów Lunr prawdopodobnie zdobędzie. Więcej informacji tutaj https://help.lunarcrush.com/en/articles/5531612-how-do-points-work

Nagroda: 100 punktów

✅ Link do airdropu https://lnr.app/s/a1NRZ7
1⃣ Utwórz konto i zweryfikuj e-mail
2⃣ Bonus za nowe konto 26 punktów
3⃣ Ukończ wszystkie zadania i zdobądź punkty
4⃣ Punkty będą zamieniane na Lunr co 24 godziny.

Airdrop od Lunarcrush - jednego z topowych portali na temat kryptowalut z wykresami, danymi, w tym przypadku szczególnie odnośnie social hypu itp. 
LunarCrush to platforma do integracji społecznościowej dla inwestorów kryptowalut. Pomoże Ci zrozumieć ruchy kryptowalut bardziej szczegółowo niż kiedykolwiek wcześniej, analizując dane z rosnącej listy kanałów społecznościowych, aby odkryć cenne spostrzeżenia, które możesz wykorzystać do podejmowania pewnych decyzji handlowych opartych na danych.
Nie możesz zrozumieć wszystkiego, samemu przeszukując sieć. W świecie, w którym każdego dnia tworzone są miliony treści związanych z kryptowalutami, LunarCrush pomaga określić wartość na rynkach kryptowalut.

Niektóre sposoby korzystania z DARMOWEGO konta LunarCrush:
Odkryj aktywność, która porusza rynek kryptowalut przez ponad 25 wskaźników społecznościowych i rynkowych
Dowiedz się, które osoby w krypto są najbardziej wpływowe w czasie rzeczywistym i w czasie
Otrzymuj spersonalizowane alerty społecznościowe i rynkowe w czasie rzeczywistym dla swoich ulubionych monet
Utwórz swoje pierwsze portfolio oparte na społecznościach, aby uzyskać wgląd w społeczność na temat tego, co jest dla Ciebie najważniejsze
Ulubione monety, wpływowe osoby i wymiany, aby spersonalizować swoje wrażenia
Uzyskaj wgląd w swoją aktywność społecznościową i zobacz, jak wypadasz w porównaniu ze społecznością

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰(ENG)👉 Airdrop LUNARCRUSH 👈💰

Get free LUNR tokens!
1. Register at LunarCrush https://lnr.app/s/a1NRZ7
2. LunarCrush users are rewarded for using the application. These rewards are in the form of points. Points can be converted into Lunr Tokens upon reaching certain thresholds. The more points a user has, the more Lunr Tokens he is likely to get. More information here https://help.lunarcrush.com/en/articles/5531612-how-do-points-work

Reward: 100 points

✅ Airdrop link https://lnr.app/s/a1NRZ7
1⃣ Create an account and verify your email
2⃣ New Account Bonus 26 points
3⃣ Complete all tasks and score points
4⃣ Points will be converted to Lunr every 24 hours.


Airdrop from Lunarcrush - one of the top cryptocurrency websites with charts, data, in this case especially about social hyp, etc.
LunarCrush is a social integration platform for cryptocurrency investors. It will help you understand cryptocurrency movements in more detail than ever before by analyzing data from a growing list of social channels to discover valuable insights that you can use to make certain data-driven trading decisions.
You cannot understand everything by searching the web yourself. In a world where millions of cryptocurrency content are created every day, LunarCrush helps determine value in the cryptocurrency markets.

Some ways to use your FREE LunarCrush account:
Discover the activity that moves the cryptocurrency market through over 25 social and market indicators
Find out which people in crypto are the most influential in real time and over time
Receive personalized real-time social and market alerts for your favorite coins
Create your first community based portfolio to gain community insight on what matters most to you
Favorite coins, influencers and exchanges to personalize your experience
Gain insight into your social activity and see how you stack up against the community

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia