podcastybitcoinpl.orgbsknm

BREMIT Airdrop

🇬🇧💰👉(ENG) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) BREMIT Airdrop 👈💰

🚀BREMIT Airdrop⭐️⭐️⭐️
💲Zdobądź 900 BRMT i 200 BRMT za poleconego

⭕️Zarejestruj się do airdropu tutaj https://bremit.io/BR515895113

▪️Zarejestruj się przez e-mail
▪️Zweryfikuj e-mail (sprawdź spam)
▪️Zarabiaj więcej, przejdź do zakładki Airdrop
▪️Wykonaj proste zadania.
✔️Gotowe. Poczekaj na aktualizacje projektu.

Więcej informacji na temat tego airdropu 🔖https://bremit.medium.com/bremit-to-give-away-over-25-000-000-usd-in-brmt-tokens-8791eb8e2f25

BREMIT (https://bremit.io), to w pełni zdecentralizowana platforma przekazów pieniężnych oparta na technologii blockchain, oparta na technologii peer-to-peer, zaczęła wypłacać wysokie nagrody dla wczesnych użytkowników, ogłosiła rozpoczęcie kampanii airdrop. Kampania airdrop została stworzona, aby nagrodzić społeczność BREMIT poprzez rozdanie ponad 500 milionów tokenów BRMT o wartości ponad 25 000 000 USD. Pierwsze wydarzenie airdrop już się rozpoczęło dzisiaj, a 500 tokenów BRMT zostało rozdanych jako nagrody za rejestrację na oficjalnej platformie Bremit.

Początkowa część kampanii airdrop BREMIT nagradzała użytkowników za wykonanie szeregu opisanych kroków. Obejmowały one śledzenie BREMIT na Twitterze, Instagramie, Facebooku, dołączenie do BREMIT Telegram, Reddit, retweetowanie posta na Twitterze, udostępnianie posta na Facebooku, aby odebrać nagrodę. Otrzymali również 200 tokenów BRMT za każde polecenie. Inne zadania obejmowały stworzenie posta na blogu, posta na reddicie oraz otagowanie firmy na twitterze i facebooku.
Pierwsza seria kampanii airdrop potrwa do 20 lipca 2021 roku. Wydarzenie może zakończyć się wcześniej, jeśli użytkownicy odbiorą przydzielone tokeny w ilości 500 000 000. 

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰(ENG)👉 BREMIT Airdrop 👈💰

🚀BREMIT Airdrop⭐️⭐️⭐️
💲Get Up to 900 BRMT + 200 BRTM for Ref  

⭕️Claim Here: https://bremit.io/BR515895113

▪️Register with Email
▪️Verify Email (Check Spam) 
▪️Earn more, go to Airdrop tab
▪️Complete easy tasks.
✔️Done. Wait updates.

More info about this airdrop 🔖https://bremit.medium.com/bremit-to-give-away-over-25-000-000-usd-in-brmt-tokens-8791eb8e2f25

BREMIT (https://bremit.io), the fully peer to peer decentralized community-driven blockchain based remittance platform has started to pay out high rewards for early adopters, has announced the launch of their airdrop campaign. The airdrop campaign was created to reward the BREMIT community by giving away over 500 million BRMT tokens worth more than $25,000,000 USD. The first airdrop event kicked off today with 500 BRMT tokens given away as rewards for signup to bremit official platform.

The initial portion of the BREMIT airdrop campaign rewarded users for following a series of outlined steps. These included following BREMIT on Twitter, Instagram, Facebook, joining the BREMIT Telegram, Reddit, retweeting a Twitter Post, sharing the facebook post to claim the reward. They also received 200 worth of BRMT tokens for each referral. Other tasks included creating a blog post, reddit post and tagging the company on twitter and facebook.
The first series of airdrop campaign will continue till 20 july 2021. The event can be closed early if the allocated 500,000,000 token is claimed by users.

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia