podcastybitcoinpl.orgbsknm

Bybit Launchpad token - BITDAO

🇬🇧💰👉(ENG) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Bybit Launchpad token - BITDAO 👈💰

Bardzo ciekawy airdrop - tokenów BitDAO od giełdy Bybit

Z giełdy korzystam już ponad 2 lata i nigdy mnie nie zawiodła, polecam.
Jeżeli jeszcze nie masz tam konta to tu możesz się tu zarejestrować https://www.bybit.com/en-US/bit-launch-event/?medium=organic_content&source=blog&channel=cont_&campaign=bitevent0917&content=bitevent0917&dtpid=1631850076803?ref=4JGR7
 Kod referencyjny: 4JGR7

Zasady i warunki airdropu:
🔸Aby wziąć udział w wydarzeniu, musisz spełnić wymóg KYC L1. Użytkownicy z krajów objętych ograniczeniami nie mogą dołączyć do wydarzenia. 
🔸Twoje średnie dzienne saldo portfela od godziny 00:00 UTC 22 września 2021 r. do 23:59 czasu UTC 26 września 2021 r. musi być równe lub większe niż 100 USD i zostanie zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej.
🔸Subkonta nie kwalifikują się do udziału w wydarzeniu. Saldo Twojego portfela w ramach Subkont będzie wliczane do Konta Głównego.
🔸Wszyscy uczestniczący użytkownicy muszą ściśle przestrzegać Warunków korzystania z usługi Bybit.
🔸Bybit zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy angażują się w nieuczciwe lub obraźliwe działania podczas imprezy, w tym rejestrację kont zbiorczych w celu uzyskania dodatkowych premii oraz wszelkie inne działania związane z niezgodnymi z prawem, oszukańczymi lub szkodliwymi celami.
🔸Bybit zastrzega sobie prawo do zmiany warunków tego wydarzenia bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
🔸Bybit zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji tego wydarzenia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta.

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰(ENG)👉 Bybit Launchpad token - BITDAO 👈💰

Very interesting airdrop - BitDAO tokens from the Bybit exchange

I have been using the stock exchange for over 2 years and it has never let me down, I recommend it.
If you do not have an account yet, you can register here https://www.bybit.com/en-US/bit-launch-event/?medium=organic_content&source=blog&channel=cont_&campaign=bitevent0917&content=bitevent0917&dtpid=1631850076803?ref=4JGR
 Reference code: 4JGR7
Airdrop terms and conditions:
🔸You must meet the KYC L1 requirement to participate in the event. Users from restricted countries are not allowed to join the event.
🔸Your average daily portfolio balance from 00:00 UTC September 22, 2021 to 23:59 UTC September 26, 2021 must be equal to or greater than $ 100 and will be rounded up to the nearest whole number.
🔸Sub-accounts are not eligible for the event. The balance of your sub-account portfolio will be included in the Main Account.
🔸All participating users must strictly adhere to Bybit's Terms of Service.
🔸Bybit reserves the right to disqualify all participants who engage in fraudulent or abusive activities during the event, including registration of omnibus accounts for additional bonuses and any other activity related to illegal, fraudulent or harmful purposes.
🔸Bybit reserves the right to change the terms of this event without prior notice to users.
🔸Bybit reserves the right to make the final interpretation of this event. If you have any questions, please contact customer service. 

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia