podcastybitcoinpl.orgbsknm

Mega airdrop - OSMOSIS

🇬🇧💰👉(ENG) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Mega airdrop - OSMOSIS 👈💰

Do zgarnięcia nawet kilka tysięcy dolarów.
Dla wszystkich którzy przed 18 lutym 2021 mieli na swoim portfelu ATOM (COSMOS) jest do odebrania duży airdrop. Polecam sprawdzić. 
Tu wpisz adres Cosmos i sprawdź czy należny ci sie Airdrop OSMO - https://airdrop.osmosis.zone/
Tu ściągniesz portfel Keplr - https://chrome.google.com/webstore/detail/keplr/dmkamcknogkgcdfhhbddcghachkejeap
Portfel Keplr - https://wallet.keplr.app/#/osmosis/stake
Zadania jakie trzeba wykonać żeby zgarnąć całość airdropu - https://app.osmosis.zone/airdrop

Szczegółowy opis:
OSMO zostało zrzucone na adresy, które miały ATOM w oparciu o migawkę Cosmos Hub z 18 lutego 2021 r., Kiedy uruchomiono Stargate. Jeśli w tym czasie obstawiałeś własny portfel, będziesz mógł odebrać swój airdrop OSMO i rozpocząć podróż z Osmozą! Jeśli obstawiałeś na scentralizowanej giełdzie lub dołączałeś po migawce, nie kwalifikujesz się do zrzutu OSMO, ale będziesz mieć wiele szans na zdobycie OSMO w przyszłości. Możesz przeczytać więcej szczegółów na temat dystrybucji tokenów OSMO na blogu Osmosis, który zapewnia również techniczne głębokie zanurzenie w wydobywaniu płynności .
20% alokacji zrzutów jest dostępne natychmiast. Aby ubiegać się o pełną alokację, musisz wykonać te czynności w ciągu dwóch miesięcy od uruchomienia. Po dwóch miesiącach Twój przydział zacznie się zmniejszać. Po sześciu miesiącach Twój airdrop OSMO nie będzie już dostępny. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Dystrybucja tokenów OSMO”.

Więcej szczegółów znajdziesz tu https://medium.com/osmosis/osmo-airdrop-walkthrough-ec50e5dafd98


⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉 Mega airdrop - OSMOSIS  👈💰

Several thousand dollars up for grabs.
For all those who had ATOM (COSMOS) on their wallet before February 18, 2021, there is a large airdrop to pick up. I recommend checking.
Enter the Cosmos address here and check if you are owed Airdrop OSMO - https://airdrop.osmosis.zone/
Download the Keplr wallet here - https://chrome.google.com/webstore/detail/keplr/dmkamcknogkgcdfhhbddcghachkejeap
Keplr Wallet - https://wallet.keplr.app/#/osmosis/stake
Tasks that need to be performed to get all airdrop - https://app.osmosis.zone/airdrop 

Detailed description:
OSMO was airdropped to addresses that were staking ATOM based on a snapshot of the Cosmos Hub on February 18, 2021 when Stargate was launched. If you were staking in your own wallet during that time then you will be eligible to claim your OSMO airdrop and begin your Osmosis journey! If you were staking on a centralized exchange or joined after the snapshot, you are not eligible for an OSMO airdrop but will have many chances to earn OSMO going forward. You can read more details about OSMO token distribution in the Osmosis blog which also provides a technical deep dive into liquidity mining.
20% of the airdrop allocation is available immediately. To claim the full allocation, you must complete these steps within two months of launch. After two months, your allocation will begin to decrease. After six months your OSMO airdrop will no longer be available. Refer to “OSMO token distribution” for more details.

More info about this airdrop https://medium.com/osmosis/osmo-airdrop-walkthrough-ec50e5dafd98

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia