podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) 100 000 vCHA na start (ENG) 100,000 vCHA to start

🇬🇧💰👉(ENG) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) 100 000 vCHA na start 👈💰

Chains buduje platformę kryptowalut nowej generacji – mającą na celu uproszczenie sposobu interakcji użytkowników z różnymi łańcuchami bloków, portfelami, giełdami i rynkami. Zarejestruj się wcześnie, bezpłatnie, korzystając z poniższego linku i uzyskaj przydział 100 000 vCHA. Możesz uzyskać łącznie do 1 000 000 vCHA, pomyślnie konfigurując swój profil w sieciach i zapraszając innych https://chains.com/register/?ref=YZf7X


Jeżeli brałeś udział w kampanii airdrop Coinomy to dodatkowo dostaniesz więcej vCHA (1 OMYX = 10 vCHA). Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś: nadszedł czas, aby odebrać i przekonwertować OMYX na vCHA, rejestrując się na https://chains.com/register/?ref=YZf7X  przy użyciu tego samego konta e-mail, którego użyłeś do airdropu OMYX.

Dodatkowo możesz raz dziennie uczestniczyć w quizie gdzie trzeba odpowiedzieć na jedno proste pytanie, można w tych quizach dostać 10 000 - 20 000 vCHA.

Możesz również zaprosić do kampanii do 5 znajomych i otrzymać 100 000 vCHA za każde udane polecenie.

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(ENG) 200,000 vCHA to start 👈💰


Chains is building the next-generation cryptocurrency platform - aimed to simplify the way users interact with the different blockchains, wallets, exchanges, and marketplaces. Register early, for free, using the link below, and get an allocation of 200,000 vCHA. You can get up to 1,000,000 vCHA in total by successfully setting up your Chains profile and inviting others. https://chains.com/register/?ref=YZf7X


If you took part in the airdrop Coinomy campaign, you will additionally get more vCHA (1 OMYX = 10 vCHA) . If you haven't done it already: now is the time to claim and convert your OMYX into vCHA by registering on https://chains.com/register/?ref=YZf7X using the same email account you used for the OMYX allocation.

Additionally, you can participate in a quiz once a day where you have to answer one simple question, you can get 10,000 - 20,000 vCHA in these quizzes.

You can also invite up to 5 friends to the campaign and receive 100,000 vCHA for each successful referral.

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia