podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Airdrop ROBOHERO, projektu od Patryka z Krypto Raportu (ENG) Airdrop ROBOHERO

🇬🇧💰👉(ENG) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Airdrop ROBOHERO, projektu od Patryka z Krypto Raportu 👈💰

Mamy dla Ciebie świetną wiadomość! Przygotowaliśmy prosty airdrop z niesamowitymi nagrodami: 20 000 000 $ ROBO zostanie rozdanych wśród społeczności RoboHero. 🚀🚀🚀
Aby móc odebrać tokeny, musisz:
👉 Wypełnij zadania Swewidget https://sweepwidget.com/view/45874-1lrbnxia/ixhiee-45874
👉 Oznacz 2 znajomych pod postem o airdropie. Zrób zrzut ekranu i prześlij do formularza sweepwidget.
👉 Dodaj minimum 50 USD do puli płynności przez 30 dni po notowaniu (25 USD w tokenie ROBO i 25 USD w tokenie UST), aby otrzymać airdrop. Wpisz adres portfela Terra ze  TerraStation, z którego będziesz dostarczać płynność do puli płynności . USE ONLY TERRA STATION . Będziemy robić 3 losowe migawki w ciągu 30 dni, aby sprawdzić, czy portfele nadal zapewniają płynność.
Zrób to nie później niż 24 godziny po aukcji, data TBA.
Jak wejść?
Możesz zacząć, kierując się na stronę https://sweepwidget.com/view/45874-1lrbnxia/ixhiee-45874 i wykonując jak najwięcej zadań. Na AirDrop możesz zaprosić tylko 20 najbliższych znajomych 🤝.
Pula airdropu zostanie podzielona między uczestników, którzy ukończyli wszystkie zadania. Jeden uczestnik może odebrać maksymalnie 2000 $ w tokenach $ROBO. Nieodebrane tokeny zostaną spalone 🔥 data TBA.
Konkurs potrwa tylko do 13.01.2022, więc działaj już teraz!
💎 Uczestnicy będą mogli odebrać airdrop w pierwszym kwartale 2022 r.💎
Każde naruszenie zasad konkursu spowoduje dyskwalifikację!
Powodzenia dla wszystkich!

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰(ENG)👉 Airdrop ROBOHERO 👈💰

We have great news for you! We prepared a simple airdrop with tremendous rewards: 20 000 000 $ROBO will be distributed among RoboHero community. 🚀🚀🚀
To be able to claim tokens you have to:
👉 Complete sweepwidget tasks https://sweepwidget.com/view/45874-1lrbnxia/ixhiee-45874
👉 Tag 2 friends below a post about the airdrop. Take a screenshot and upload to sweepwidget form.
👉 Add 50 USD to the liquidity pool for 30 days after listing (25 USD in the ROBO token and 25 USD in the UST token) to receive the airdrop. Enter Terra Wallet Address from Terra Station, from which you will provide liquidity to the liquidity pool USE ONLY TERRA STATION . We will be doing 3 random snapshots over 30 days, to check if wallets still provide liquidity.
Do it no later than 24 hours after the listing, date TBA.
How do I enter?
You can start by heading over towards sweepwidget https://sweepwidget.com/view/45874-1lrbnxia/ixhiee-45874 and completing as many tasks as possible. You can invite only 20 closest friends 🤝 for the AirDrop.
Airdrop pool will be shared between participants that completed all tasks. One participant can claim max up to 2000$ in $ROBO tokens. Not claimed tokens will be burned 🔥 date TBA.
This contest will only last till 13.01.2022, so act now!
💎 The participants will be able to claim airdrop in Q1 2022💎
Any violation of the competition will result in disqualification!
Good luck to everyone!

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia