podcastyknm

(PL) Cake Defi - Uzyskaj cash flow z krypto i 30 $ bonusu (EN) Cake Defi - Get cash flow from crypto and $ 30 bonus

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Cake Defi - Uzyskaj cash flow z krypto i 30 $ bonusu👈💰

Do 25 listopada jest dodatkowa promocja - do zdobycia 135 $ (opis na dole posta)

🎁Jak zacząć i zdobyć DFI o wartości 30 USD?🎁
Oto krótki przewodnik krok po kroku, jak zacząć:
🔷Zarejestruj się na  platformie Cake DeFi https://app.cakedefi.com?ref=765277 Musisz użyć tego linku, aby otrzymać nagrodę!
🔷Zaloguj się na swoje konto i zweryfikuj swoje konto (KYC - zdjęcie dowodu, selfi i rachunek za telefon lub wyciąg z banku).
🔷Zdobądź DFI warte 50 USD, dokonując wpłaty w wysokości min. 50 $ w kryptowalucie. Jeśli użyjesz kodu polecającego, zarówno Ty, jak i Twój polecający otrzymacie dodatkowe 20 USD!
🔷Pierwszy depozyt możesz zrobić dopiero po zatwierdzeniu KYC, u mnie trwało to 10 godzin. Po tym otrzymasz też swój link polecający
🔷Natychmiast otrzymasz 30 $ w DFI. Następnie możesz wycofać swój depozyt w dowolnym momencie. Nagrody zostaną zablokowane na 180 dni w programie "confectionery", ale w tym czasie automatycznie zarobisz 37% odsetek.
🔷Udostępnij również swój link polecający i zdobądź 10 USD, jeśli wpłacisz co najmniej 50 USD w dowolnej kryptowalucie.

Dobra rada:  Zawsze wpłacaj więcej niż 50 $. Dopóki odbywają się potwierdzenia w blockchainie, cena może spadać i nie otrzymasz żadnych nagród. Nie ma opłat depozytowych, ale opłaty za wypłatę tak. Szczegółowa tabela opłat - https://support.cakedefi.com/hc/en-us/articles/360035886591-What-is-the-withdrawal-fee-for-Cake- . Osobiście dokonałem wpłaty w Litecoinie. Opłaty są niskie, a przelewy szybkie. W ciągu kilku minut odzyskałem depozyt i przyznano mi bonus.

Cake DeFi to w pełni przejrzysta i regulowana platforma skupiająca się na tworzeniu innowacyjnych produktów dla kryptowalut i umożliwiająca użytkownikom zarabianie pieniędzy z ich aktywów kryptowalutowych. Działająca i zarejestrowana w Singapurze firma Cake DeFi w pełni spełnia wszystkie wymogi regulacyjne Urzędu Monetarnego Singapuru.

Cake DeFi współpracuje z największymi i najbardziej zaufanymi pożyczkodawcami instytucjonalnymi w branży kryptowalut, w tym z Genesis Capital - zapewniając użytkownikom jeden z najwyższych zysków z produktów pożyczkowych.


⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(EN) Cake Defi - Get cash flow from crypto and $ 50 bonus 👈💰

Here's a quick step-by-step guide to getting started:
🔷Register on Cake DeFi https://app.cakedefi.com?ref=765277 You must use this link to receive the prize!
🔷Log in to your account and verify your account (KYC - ID photo, selfi and phone bill or bank statement).
🔷Get $ 50 worth of DFI by making a deposit of $ 50 or more. If you use the referral code, both you and your referrer will get an extra $ 20!
🔷First deposit can be made only after KYC approval, for me it took 10 hours. After that, you will also receive your referral link
🔷You receive $ 50 in DFI immediately. Then you can withdraw your deposit at any time. Rewards will be locked for 180 days in confectionery, but during that time you will automatically earn 37% interest.
🔷Also share your referral link and get $ 20 if you deposit at least $ 50 in any cryptocurrency.

Tip: Always make a deposit of more than $ 50. As long as there are confirmations in the blockchain, the price may go down and you won't receive any rewards. There are no deposit fees, but there are withdrawal fees. Detailed fee table - https://support.cakedefi.com/hc/en-us/articles/360035886591-What-is-the-withdrawal-fee-for-Cake-. I have personally made a deposit at Litecoin. Fees are low and transfers are fast. Within minutes, I got my deposit back and was awarded the bonus.

Cake DeFi is a fully transparent and regulated platform focused on creating innovative products for cryptocurrencies and enabling users to earn money from their cryptocurrency assets. Cake DeFi, operating and registered in Singapore, fully meets all the regulatory requirements of the Monetary Authority of Singapore.

Cake DeFi works with the largest and most trusted institutional lenders in the cryptocurrency industry, including Genesis Capital - providing users with one of the highest returns on loan products.

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia