podcastyknm

(PL) Codziennie wydobywaj Pi na telefonie (EN) Mine Pi on your phone every day

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Codziennie wydobywaj Pi na telefonie👈💰

Pi to kryptowaluta którą możesz "kopać" na swoim telefonie.Zacznij kopać ją już teraz, za darmo i nie zużywając baterii Twojego telefonu.
Na początek przesyłam Ci 1π!  Aby odebrać swoje Pi, kliknij ten link https://minepi.com/jerzyk49 , pobierz aplikację na swój telefon i użyj mojej nazwy użytkownika ( jerzyk49 ) jako kodu zaproszenia.
Kliknij w ikonę pioruna i  zacznij wydobywać Pi !!! 
Co 24h powtarzamy tę operację i w tle kopiemy Pi ( Nie musisz mieć włączonej tej apki przez cały dzień )
DODATKOWO: Po 3 dniach ( od kiedy zweryfikowałeś numer telefonu ) zostajesz ambasadorem i możesz zaprosić do swojego "kręgu" inne osoby. Dzięki temu, że są oni aktywni Twoje dzienne wydobycie Pi znacząco wzrasta.
Używam tej apki od roku, projekt się cały czas rozwija. Do tej pory zbudowali ogromną społeczność ( 10 milionów userów ). Może im się uda, trzymam kciuki.
Moneta Pi, oficjalna kryptowaluta sieci Pi, może być wydobywana tylko do momentu, gdy sieć osiągnie 100 000 000 użytkowników, a ponieważ obecnie jest 10 000 000 użytkowników, nadal masz szansę zostać pionierem i znaleźć się wśród pierwszych 10% osób, które wydobywają Pi.
Największą korzyścią z obecnej fazy „kopania monet Pi za darmo w telefonie” jest to, że możemy być w 100% pewni, że Pi Network nie jest oszustwem, ponieważ nie wymaga żadnych inwestycji, aby rozpocząć.
Nie jest jeszcze pewne, czy i ile monet Pi będą warte w USD, ale to naprawdę nie ma większego znaczenia.
Na razie Pi Network i aplikacja Pi na twoim telefonie pozwalają ci wydobywać monetę za darmo i nawet jeśli projekt Pi Network i wraz z nim moneta Pi zginą gdzieś po drodze, nic nie straciłeś.
Z drugiej strony, gdy Pi osiągnie etap, na którym monetą Pi można handlować na popularnych giełdach kryptowalut, będzie miała przynajmniej pewną wartość pieniężną, co czyni ją jedną z możliwości uzyskania kryptowaluty za darmo i skorzystania z niej w przyszłości.
Więcej pytań i odpowiedzi na temat Pi Network - https://minepi.com/faq

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(EN) Mine Pi on your phone every day👈💰

Pi is a Cryptocurrency that you can "mine" on your phone. Start mining it now. For free and without using your phone's battery.
First, I am sending you 1π! To claim your Pi, click on this link https://minepi.com/jerzyk49 , download the application on your phone and use my username (swift49) as your invite code.
Click on the lightning icon and start mining Pi !!!
We repeat this operation every 24 hours and kick Pi in the background (You don't need to have this app turned on all day)
ADDITIONALLY: After 3 days (from when you have verified your phone number) you become an ambassador and you can invite trusted people to your "circle". Due to the fact that they are active, your daily Pi production increases significantly.
I've been using this app for a year, the project is constantly evolving. So far they have built a massive community (10 million users). Maybe they will succeed, I keep my fingers crossed.
The Pi coin, the official cryptocurrency of the Pi network, can only be mined until the network reaches 100,000,000 users, and since there are currently 10,000,000 users, you still have the chance to pioneer and be among the top 10% of people mining Pi.
The biggest benefit of the current "Pi coin mining for free phone" phase is that we can be 100% sure that the Pi Network is NOT a scam as it doesn't require any investment to get started.
It's not yet certain if and how much the Pi's coins will be worth in USD, but it really doesn't really matter.
For now, Pi Network and the Pi app on your phone allow you to mine a coin for free, and even if the Pi Network project and the Pi coin with it are lost somewhere along the way, you haven't lost anything.
On the other hand, when Pi reaches the stage where the Pi coin can be traded on popular cryptocurrency exchanges, it will have at least some monetary value, making it one of the options for getting cryptocurrency for free and using it in the future.
More Pi Network Q&A - https://minepi.com/faq

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia