podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Dołącz do Airdropu NANO w Earn Academy (EN) Join the Airdrop NANO at Earn Academy

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do airdropu NANO na Earn Academy 👈💰

Gotowy do nauki i zarabiania? Witamy w EarnAcademy! 
Tutaj masz okazję zarabiać prawdziwe pieniądze (kryptowaluta o nazwie Nano), ucząc się różnych tematów i poprawnie odpowiadając na pytania. 
Jeżeli jeszcze nie masz portfela NANO to idź na stronę https://natrium.io i załóż go.


Sprawdź pytania wymienione poniżej https://earnacademy.cc/q lub przejrzyj wszystkie pytania. 
Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, sprawdź nasze często zadawane pytania https://earnacademy.cc/help
Gotowy do edukacji innych? Każdy może utworzyć i sfinansować pytanie tutaj na EarnAcademy. Musisz tylko mieć konto (to nic nie kosztuje, kliknij tutaj https://earnacademy.cc/register , aby się zarejestrować). 
Po zalogowaniu się idź dalej https://earnacademy.cc/login i stwórz pytanie https://earnacademy.cc/q/new 

Zarabianie w EarnAcademy jest proste:
✅Wybierz pytanie.
✅Przeczytaj podstawowe informacje na temat pytania.
✅Odpowiedz na sprawdzian wiedzy wielokrotnego wyboru.
✅Zarabiaj, jeśli odpowiedziałeś poprawnie. Jeśli odpowiedziałeś niepoprawnie, nie martw się, poczekaj kilka minut i możesz spróbować ponownie.

⚠️Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowaniem kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
--------------------------------
🇬🇧💰👉(EN) Join the Airdrop NANO at Earn Academy👈💰

Ready to learn and earn?Welcome to EarnAcademy! 
Here you have the opportunity to earn real money (a cryptocurrency called Nano ) by learning about various topics and answering questions correctly. 
If you don't have a NANO wallet yet, go to https://natrium.io and create one.

Check out the questions listed below https://earnacademy.cc/q or browse through all the questions. If you need more help, check out our faq https://earnacademy.cc/help
Ready to educate everyone?Anyone can create and fund a question here on EarnAcademy. You simply need to have an account (it's free, click here https://earnacademy.cc/register to register). 
Once you are logged in https://earnacademy.cc/login , go ahead and create your question https://earnacademy.cc/q/new 

Earning on EarnAcademy is simple:

✅Select a question.
✅Read the background information about the question.
✅Answer a multiple choice knowledge check.
✅Get paid if you answered it correctly. If you answered incorrectly, no worries, wait just a few minutes and you can try again.

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia