podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Dołącz do Airdropu WOLFPACK (EN) Join the Airdrop WOLFPACK - 100 WOLF ($40)

💰👉(PL) Dołącz do Airdropu WOLFPACK - 100 WOLF (40 $)👈💰

👉💰(EN) The English version is below the Polish text 💰👈

💰👉Tylko 5000 uczestników (jesteśmy już w połowie drogi)👈💰

Instrukcja, jak dołączyć:

1. Zarejestruj się na stronie https://www.wolfpackbot.com/?ref=DBHC

2. Dołącz do ich Telegramu https://t.me/WolfpackBOT_Discussion

3. Śledź ich na Twitterze https://twitter.com/TheWolfpackBOT i prześlij dalej ten tweet https://twitter.com/TheWolfpackBOT/status/1082130540906663937

4. Śledź ich FB https://www.facebook.com/WolfpackBOT/ i udostępnij ten post https://www.facebook.com/WolfpackBOT/photos/a.240137483519322/283168989216171

5. Śledź ich na Medium https://medium.com/@WolfpackBOT

6. Pobierz portfel Wolfcoin (otrzymasz tokeny w tym portfelu) .Tu go znajdziesz https://www.wolfpackbot.com/ zakładka Wallet (szczegółowa instrukcja na samym dole)

7. Powyższe zadania są obowiązkowe (70 WOLF (28 USD) Poniższe zadania są opcjonalne, każde zadanie ma wartość 10 WOLF (4 USD).

8. Dołącz do ich Discord https://discordapp.com/invite/ezMagUd

9. Obserwuj ich na Instagramie https://www.instagram.com/wolfpackbot/

10. Śledź ich na Reddit https://www.reddit.com/r/WolfPackBotOfficial/

11. Prześlij swoje dane do formularza Google https://docs.google.com/forms/d/1P9G_pecexhSUX2bmghvJmVwv8882qU-wJC49ucjqpQY/viewform?edit_requested=true

💰👉(EN) Join the Airdrop WOLFPACK - 100 WOLF ($40)👈💰

Only 5,000 participants (we're already halfway)

Here is how to join:

 1. Register on website https://www.wolfpackbot.com/?ref=DBHC for an account

 2. Join their Telegram https://t.me/WolfpackBOT_Discussion

 3. Follow them on Twitter https://twitter.com/TheWolfpackBOT and retweet https://twitter.com/TheWolfpackBOT/status/1082130540906663937

 4. Follow their FB https://www.facebook.com/WolfpackBOT/ and share this post https://www.facebook.com/WolfpackBOT/photos/a.240137483519322/283168989216171

 5. Follow them on Medium https://medium.com/@WolfpackBOT

 6. Download the Wolfcoin Wallet (you will receive your tokens in this wallet).https://www.wolfpackbot.com/ tab wallet (Detailed instruction at the very bottom)

 7. The above tasks are mandatory (70 WOLF ($28). The following tasks are optional. Each task is worth 10 WOLF ($4).

 8. Join their Discord https://discordapp.com/invite/ezMagUd

 9. Follow them on Instagram https://www.instagram.com/wolfpackbot/

 10. Follow them on Reddit https://www.reddit.com/r/WolfPackBotOfficial/

 11. Submit your details into the Google form https://docs.google.com/forms/d/1P9G_pecexhSUX2bmghvJmVwv8882qU-wJC49ucjqpQY/viewform?edit_requested=true

Distribution of tokens is after the crowdsale (ends on January 31st).

WolfpackBOT is a cryptocurrency trading system that allows to execute trades at lightning speed using proprietary trading algorithms, proprietary “Werewolf” Trading Analysis configurations, or customized settings based on client's unique trading style. Wolfpack Token will be the currency that runs all the projects that WolfpackBOT has created. It will run our Cryptocurrency Exchange, Wolvex, and will also be a payment option for our WolfpackBOT Trading Software, and all its many features, subscriptions, and signals. 
The Wolfcoin Masternode and Proof of Work Cryptocurrency Blockchain will be the fuel that runs the WolfpackBOT Ecosystem. The requirements for a Wolfcoin Masternode are 10,000 Wolfcoins to be held in our proprietary Wolfcoin Wallet. 

(PL) Instrukcja instalacji portfela Wolf:

Pobierz portfel Wolfcoin. Umieść plik zip Wolfcoin Wallet na pulpicie i wyodrębnij wszystkie pliki na pulpicie. Otwórz nowy folder portfela Wolfcoin. I uruchom plik Wolfcoin QT. Portfel zostanie załadowany i rozpocznie się pobieranie Blockchaina i synchronizacja z siecią Wolfcoin.

Gdy portfel Wolfcoin jest w pełni zsynchronizowany, Twój Wolfcoin Wallet jest już gotowy iw pełni zainstalowany. Kliknij Ustawienia, a następnie Zaszyfruj portfel. Stwórz swoje hasło lub hasło i zachowaj je w bezpiecznym miejscu, jakbyś je stracił, stracisz także wszystkie swoje Wolfy. Portfel zostanie zamknięty i otwórz go ponownie.

Po ponownym uruchomieniu portfela Wolfcoin i ponownym jego ponownym zsynchronizowaniu, kliknij Plik i kliknij Kopia zapasowa. Zapisz plik jako "wallet.dat" i zapisz go w folderze o nazwie Portfel Wolfcoin. Zapisz ten folder i plik na dysku USB lub w innym HD, aby zachować bezpieczeństwo, ponieważ ten plik jest Twoim portfelem i wszystkimi Twoimi Wolfcoinami.

Twój portfel Wolfcoin jest teraz gotowy, zabezpieczony, zaszyfrowany i gotowy do użycia.

(EN) Detailed instructions for installing the Wolfcoin wallet

Download the Wolfcoin Wallet. Place the Wolfcoin Wallet zip file on your desktop, and extract all of the files on your desktop. Open the new Wolfcoin Wallet Folder. And run the the Wolfcoin QT File. The wallet will now load and start downloading the Blockchain and syncronizing with the Wolfcoin Network.

Once the Wolfcoin Wallet is fully synchronized, you're Wolfcoin Wallet is now ready, and fully installed. Please click on Settings and then Encrypt Wallet. Create your password or passphrase, and save it somewhere safe as if you lose it, you'll lose all of your Wolfcoins as well. The wallet will now close down, and please reopen it.

Once you've restarted the Wolfcoin Wallet, and it's fully synchronized again, now click on File and click on Backup Wallet. Save the file as 'wallet.dat', and save it in a folder named Wolfcoin Wallet. Please save this folder and file on a USB, or another HD for safe keeping as this file is your wallet and all of your Wolfcoins.

Your Wolfcoin Wallet is now ready, backed up, encrypted, and ready to be used.

 

AirDrop wygasa dnia