podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Dołącz do giełdy Tokeneo wzamian za 50 tokenów TEO (EN) Join the Tokeneo exchange you'll get 50 TEO tokens

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do giełdy Tokeneo wzamian za 50 tokenów TEO👈💰


Zarejestruj się na giełdzie TOKENEO https://market.tokeneo.com/pl/ref/563r3a8cd
🎁BONUS ZA WERYFIKACJĘ - STOPIEŃ 2
Załóż konto na giełdzie i zweryfikuj je do poziomu TIER 2. Wystarczy, że prześlesz zdjęcie dokumentu tożsamości i selfie. Od teraz możesz handlować kryptowalutami na giełdzie Tokeneo, a dodatkowo otrzymujesz bonusowe 25 TEO!
🎁BONUS ZA WERYFIKACJĘ - STOPIEŃ 3
Dokończ weryfikację konta do poziomu TIER 3. W panelu uzupełnij dane adresowe i prześlij dokument potwierdzający twój adres zamieszkania. Po pomyślnej weryfikacji extra 25 TEO ląduje na Twoim koncie!

Token TEO:

Teoshare to pierwszy swego rodzaju system, stworzony dla Tokeneo, który umożliwia podział zysków z naszej giełdy z użytkownikami. System jest otwarty dla każdego użytkownika Tokeneo, który posiada tokeny TEO w swoim portfelu. Każdego dnia 50% wygenerowanych zarobków z prowizji jest przekazywane bezpośrednio na portfele posiadaczy tokenów TEO. Dołącz do TEO hodlerów!

⚠️Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowanie kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
----------------------------------------------------------------------------------

🇬🇧💰👉(EN) Join the Tokeneo exchange you'll get 50 TEO tokens👈💰 


Register on the TOKENEO exchange https://market.tokeneo.com/pl/ref/563r3a8cd
🎁BONUS FOR VERIFICATION - LEVEL 2
Set up an account on the stock exchange and verify it to the TIER 2 level. All you have to do is send a photo of your ID document and selfie. From now on you can trade cryptocurrencies on the Tokeneo exchange, and in addition you get a bonus 25 TEO!
🎁BONUS FOR VERIFICATION - LEVEL 3
Complete the account verification to TIER 3. In the panel fill in the address details and send the document confirming your home address. After successful verification, an extra 25 TEO lands on your account!

TEO token:

Teoshare is the first system of its kind created for Tokeneo, which allows the distribution of profits from our stock exchange with users. The system is open to any Tokeneo user who has TEO tokens in his wallet. Every day, 50% of the generated commission earnings are transferred directly to the wallets of TEO token holders. Join TEO breeders!

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia