podcastybitcoinpl.org

(PL) Dołącz do kampanii Airdrop Banano (Gra Black Monkey) (EN) Join Airdrop Banano campaing (Game Black Monkey)

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii Airdrop Banano 👈💰

Popularna gra BANANO „Black Monkey” już niedługo będzie miała 28 rundę. To takie proste, zagraj w grę, zdobądź darmowe $ BANANO! Wypłaty będą miały miejsce wkrótce po zakończeniu rundy. Miłej zabawy! Bardziej szczegółowe informacje poniżej.

Link do gry: https://blackmonkey.banano.cc/
Jak grać: https://blackmonkey.banano.cc/manual-en.html (dostępne różne języki)

Oto wszystko, co musisz wiedzieć o tej rundzie:
Ta gra rozpocznie się 17 lutego o godzinie 11:00 UTC (12.00 czasu polskiego) i potrwa 24 godziny
Stawka płatności będzie wynosić „1 punkt = 1 $ BAN”. Płatności będą realizowane w ciągu kilku dni po zakończeniu rundy.
Poziom konta zostanie przywrócony, jeśli grałeś w jednej z 3 ostatnich rund. Punktacja zaczyna się od 0.
Nagroda dodatkowa: Gracz z najlepszą „serią bez błędów”, jeśli przekroczy 5995, otrzyma dodatkowe 5995 $BANANO.

⚠️Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowaniem kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
--------------------------------
🇬🇧💰👉(EN) Join Airdrop Banano campaing👈💰

BANANO’s popular faucet game ‘Black Monkey’ is about to see its 28th round already — 24 hours only! It’s that simple, play the game, earn free $BANANO! Payouts will happen shortly after the round has ended. Enjoy playing! More detailed information below.

Here’s all you need to know about this round:
This game will start on February 17, 11:00 AM UTC and run for 24 hours
Payment rate will be “1 score = 1 $BAN” ratio. Payments will be done in couple of days after round ends.
Your account level will be restored if you played in one of last 3 rounds. Score starts from 0.
Additional prize: The player with the best “no-error-series”, if above 5995, will receive additional 5995 $BANANO.
Now, get started:
Game link: https://blackmonkey.banano.cc/
How to play: https://blackmonkey.banano.cc/manual-en.html (different languages available)

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia