podcasty

(PL) Dołącz do kampanii Airdrop Bitcoin Black (EN) Join the Airdrop Bitcoin Black

🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii Airdrop Bitcoin Black👈💰

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰

🎁🎁Beta Airdrop jest teraz aktywny.🎁🎁

🔘Co to znaczy?

50 000 członków otrzyma 5400 tokenów BCB. Członkowie, którzy zaangażują się w zrzut beta wersji , będą również uprawnieni do zrzutu 3 600 tokenów. Główna sieć zostanie uruchomiona 10 lutego i rozpocznie się zrzut na większą skalę. Użytkownicy, którzy biorą udział w zrzutach beta, będą musieli zachować swoje zabezpieczenie portfela, ponieważ tokeny będą również wysyłane do nich w głównej sieci. Dostaniesz mail , gdy portfele będą dostępne do pobrania. Po pobraniu Twoje tokeny będą widoczne w portfelu i będziesz mógł dokonywać transakcji.

🔘Jak odebrać zrzut?

Będziesz musiał wygenerować adres portfela, wprowadź swój adres BCB, adres e-mail i numer telefonu do formularza zrzutów. Otrzymasz kod bezpieczeństwa do swojego telefonu, który wprowadzisz do formularza i e-maila, który będziesz musiał kliknąć, aby zweryfikować, a twoje monety zostaną wysłane do twojego portfela

https://bitcoin.black/airdrop-form/

https://bitcoin.black/generate-bcb-wallet/

🔘Uczestnicy pre-sale.

Jeśli jesteś uczestnikiem pre-sale, możesz wygenerować swój adres portfela i wysłać szczegóły dotyczące przedsprzedaży do sale@bitcoin.black (zaleca się wygenerowanie adresu początkowego / portfela w trybie offline). Dystrybucja odbędzie się w głównej sieci.

Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.

-------------------------------------------------------------------------------------

🇬🇧💰👉(EN) Join the Airdrop Bitcoin Black 👈💰

🎁🎁 Beta Airdrop is live.🎁🎁
🔘What does this mean?
50,000 members will receive 5400 BCB coins each through the beta airdrop.
Members who get involved in the beta airdrop will also be eligible for the 3600 coin airdrop.

Main net will become live on the 10th Feb and the larger scale airdrop will begin. 
Users who get involved in the beta airdrop will need to keep their wallet seed as the coins will also be sent to them on the main net.

An email will go out once wallets are available for download. Once downloaded your airdropped coins will be visible in your wallet and you will be able to make transactions.
 
🔘How to claim the airdrop
You will need to generate a wallet address, enter your BCB address, email address and phone number into the airdrop form.
You will receive a security code to your phone which you will enter into the form and an email which you will need to click to verify and your coins will be sent to your wallet (allow up to 24 hours to receive your coins).
https://bitcoin.black/airdrop-form/
https://bitcoin.black/generate-bcb-wallet/

🔘Pre-Sale Participants
If you are a Pre-sale participant you can generate your wallet address and send your pre-sale details to sale@bitcoin.black (it is advised to generate your seed/wallet address offline). Distribution will take place on the main net.

Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia