podcastybitcoinpl.org

(PL) Dołącz do kampanii Airdrop Global Gaming (EN) Join Airdrop Global Gaming campaing

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii Airdrop Global Gaming 👈💰

Aby otrzymać nagrody, działanie 1 JEST OBOWIĄZKOWE!. Inne działania są nagradzane, ale nie obowiązkowe. Upewnij się, że dokładnie przestrzegasz wymagań akcji i nie wypisuj się z sieci społecznościowych przed dystrybucją tokenów!

Dystrybucja tokenów nastąpi po okresie sprzedaży tokenów. 1 GMNG = 0,01 USD w pierwszej rundzie.

** Rezygnacja z subskrypcji, rezygnacja z obserwowania i opuszczenie jednej z sieci społecznościowych zarejestrowanych do zrzutu przed rozdaniem tokenów spowoduje dyskwalifikację z CAŁEGO zrzutu

• 1: Wypełnij ten formularz i postępuj zgodnie z instrukcjami (Jest to obowiązkowe, aby śledzić inne działania) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKk7NixF9t71S6kiradvO2dV7YazKbj3rPpp2SCE7WC-Lx3w/viewform
• 2: Dołącz do Global Gaming na Telegramie - 400 GMNG https://t.me/globalgamingcoin

• 3: Śledź @GlobalGaming19 na Twitterze + RETWEETuj - 300 GMNG https://twitter.com/GlobalGaming19

• 4: Polub Global Gaming na Facebooku - 300 GMNG https://www.facebook.com/globalgamingllc/?modal=admin_todo_tour

• 5: Głosuj za ich propozycję listowania na Binance Dex - 1500 GMNG 

Kroki głosowania:
Krok 1. Zarejestruj konto na forum społeczności Binance: (https://community.binance.org/)
Krok 2. Przejdź do https://community.binance.org/topic/2371/proposal-for-listing-global-gaming-gmng-on-binance-dex
Krok 3. W prawym dolnym rogu znajduje się strzałka skierowana w górę, kliknij na nią. (Znajduje się po prawej stronie obok „Reply” i „Quote”) Nie musisz komentować, aby otrzymać nagrodę, po prostu głosuj pozytywnie!!!!.

⚠️Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowaniem kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
--------------------------------
🇬🇧💰👉(EN) Join Airdrop Global Gaming campaing👈💰

The following actions will grant the participants the respective values in tokens based on actions completed.

In order to receive rewards, Action 1 IS MANDATORY. Other actions are rewarded, but not mandatory. Make sure to follow exactly what the action requires and do not unsubscribe from the social networks before token distribution!

Token distribution will occur AFTER the token sale period. 1 GMNG=$0.01 USD in the first round.

**Unsubscribing, unfollowing, and leaving one of the social networks you registered for the airdrop before token distribution will get you disqualified from the ENTIRE airdrop**

• 1: Fill in this form and follow the instructions (This is mandatory to track other actions) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKk7NixF9t71S6kiradvO2dV7YazKbj3rPpp2SCE7WC-Lx3w/viewform
 
• 2: Join the Global Gaming group on Telegram – 400 GMNG   https://t.me/globalgamingcoin

• 3: Follow @GlobalGaming19 on Twitter + RETWEET one Global Gaming Tweet  – 300 GMNG https://twitter.com/GlobalGaming19

• 4: Like the Global Gaming Facebook Page - 300 GMNG 
https://www.facebook.com/globalgamingllc/?modal=admin_todo_tour

• 5: Upvote our Binance Dex Listing proposal - 1500 GMNG (Required:  In Registration Form, fill in your Binance DEX username & Have a PUBLIC profile)

Steps to vote:
Step 1. Register an account on Binance's community forum: (https://community.binance.org/)

Step 2. Go to https://community.binance.org/topic/2371/proposal-for-listing-global-gaming-gmng-on-binance-dex

Step 3. At the bottom right of the thread, there is an arrow pointing up, click on it. (Located to the right of ''Reply'' and ''Quote'') NO SPAM COMMENTS ON THE BINANCE DEX THREAD WILL BE TOLERATED. You do not need to comment to get your reward, just upvote.

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia