podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Dołącz do kampanii  Airdrop Liquid Bit (EN) Join Airdrop Liquid Bit campaign

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii  Airdrop Liquid-Bit👈💰

Dzięki airdropowi Liquid Bit możesz zdobyć 25 000 monet L-BIT za darmo, jeśli wykonasz proste zadania.

Airdrop Liquid Bit - przewodnik krok po kroku:
1️⃣ Utwórz nowy portfel Liquid z oficjalną aplikacją Green Wallet o otwartym kodzie źródłowym, która jest dostępna dla systemów iOS (https://apps.apple.com/app/id1402243590),  Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greenaddress.greenbits_android_wallet),  F-Droid (https://f-droid.org/en/packages/com.greenaddress.greenbits_android_wallet/) lub komputer https://github.com/Blockstream/green_qt/releases/tag/release_0.0.2 (Windows, MacOS i Linux).
2️⃣ Prześlij swój adres portfela Liquid do formularza  https://l-bit.net/airdrop (+10 000 L-BIT)
3️⃣ Wykonaj dodatkowe zadania, aby uzyskać więcej nagród https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP_IqJt1qRBoN3GO0c6mRdhxbMQbHyesW8Qhofas3PgyQAgQ/viewform (+15.000 L-BIT)
4️⃣ Rejestracje będą przetwarzane w kolejności chronologicznej, a nagrody zostaną rozdzielone w ciągu 24-36 godzin, dopóki zarezerwowana ilość zrzutu będzie trwała.

Co to jest Liquid Bit?
Liquid Bit jest rzadkim zasobem cyfrowym zorientowanym na prywatność, żyjącym natywnie w Liquid Network. Liquid Bity, zwane także „Drops”, można całkowicie bezproblemowo rozwiązać w ciągu zaledwie dwóch minut. Transakcje są poufne, co oznacza, że ​​kwoty są ukryte przed wszystkimi stronami trzecimi. Informacje te są znane tylko nadawcy i odbiorcy zaangażowanych w transakcję.

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(EN) Join Airdrop Liquid-Bit campaign👈💰

With Liquid Bit airdrop, you can get 25,000 L-BIT coins for free if you complete simple tasks.

Step by step guide:
1️⃣ Create a new Liquid wallet with the official and open source Green Wallet application, which is available for iOS (https://apps.apple.com/app/id1402243590), Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greenaddress.greenbits_android_wallet), F-Droid (https://f-droid.org/en/packages/com.greenaddress.greenbits_android_wallet/) and Desktop https://github.com/Blockstream/green_qt/releases/tag/release_0.0.2 (Windows, MacOS and Linux).
2️⃣ Read the Airdrop page and submit the registration form https://l-bit.net/airdrop (+10.000 L-BIT)
3️⃣ Complete additional tasks for more rewards https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP_IqJt1qRBoN3GO0c6mRdhxbMQbHyesW8Qhofas3PgyQAgQ/viewform (+15.000 L-BIT)
4️⃣ Registrations will be processed in chronological order and the rewards will be distributed within 24-36 hours while the reserved airdrop amount lasts.

What is Liquid Bit?
Liquid Bit is a rare privacy-oriented digital resource that lives natively on the Liquid Network. Liquid bits, also called "drops", can be completely solved in just two minutes. The transactions are confidential, which means that the amounts are hidden from all third parties. This information is known only to the sender and recipient involved in the transaction.

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia