podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Dołącz do kampanii Airdrop Portfela Argent (EN) Join the Airdrop Argent Wallet campaign

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii Airdrop Portfela Argent 👈💰

Zachęcam do zapoznania się z portfelem Argent, ma on teraz bardzo ciekawy airdrop. Dostajemy 3 złote tokeny, do czego będą służyć na razie nie wiem ale to bardzo ciekawy portfel z prostym adresem ETH ( twojanazwa. argent.xyz ). Przetestowałem wysyłanie ETH i ERC20 na taki adres z portfela TRUST i działa. Jak przetestuje na innych to będę tu dodawał. Dodatkowo używając go nie płacimy opłat ( GAS ) za przesyłanie ETH i ERC20 ( twórca portfela pokrywa te koszty ). 
Dla mnie to istotne że poleca go oficjalnie Vitalik Buterin. Zainteresowani? 

Oto ekskluzywny złoty token :) , który pozwala pominąć kolejkę i dołączyć do Argent, portfela przyszłości.

Zainstaluj i uruchom aplikację za pomocą tego linku aby uzyskać natychmiastowy dostęp: https://argent.link/BR2E6n7BI3

Już wiem do czego służą te 3 Gold Tokeny. Jak osoba która je ma udostępnia swój link to ten co korzysta z tego linku nie czeka w kolejce do rejestracji. Jak masz taki link to wyślij go na nasz Discord Lub Telegram aby inni też mogli skorzystać. Będę je tu podmieniał.  Dzięki

Jeżeli ten link nie działa (nie daje wczesnego dostępu) sprawdź tu https://www.reddit.com/r/ethfinance/comments/eyckpm/argent_wallet_early_access/ ludzie dzielą się tam aktualnymi linkami

Argent łączy funkcje bezpieczeństwa najlepszych nowoczesnych aplikacji bankowych z unikalnymi funkcjami opartymi na blockchain. Argent Guard to usługa Guardian świadczona przez Argent, wykorzystująca uwierzytelnianie dwuskładnikowe (SMS + e-mail).
Aby go zainstalować należy podać mail i nr telefonu, są to niezbędne dane aby kiedyś jak będzie trzeba odzyskać ten portfel to będzie można to zrobić z pomocą tych danych.
Więcej o bezpieczęstwie tego portfela znajdziesz tu https://www.argent.xyz/security/

Argent jest też dobry dla chcących się zapoznać z możliwościami jakie daje modny temat DeFi.

ag

⚠️Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowaniem kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
--------------------------------
🇬🇧💰👉(EN) Join the Airdrop Argent Wallet campaign👈💰

I encourage you to familiarize yourself with the Argent wallet, it now has a very interesting airdrop. We get 3 gold tokens, which they will be used for, I don't know yet but it is a very interesting wallet with a simple ETH address. In addition, using it we do not pay fees (no GAS) for sending ETH and ERC20 (the wallet creator covers these costs). Interested?

Here’s an exclusive golden token :) that lets you skip the queue to join Argent, the wallet of the future.

Install or launch the app using this link for instant access: https://argent.link/BR2E6n7BI3

I already know what these 3 Gold Tokens are for. If the person who has them shares their link, the one who uses this link does not wait in the queue for registration. If you have such a link, send it to our Discord or Telegram so that others can also use. I will replace them here. Thanks

If this link does not work (does not give early access) check here https://www.reddit.com/r/ethfinance/comments/eyckpm/argent_wallet_early_access/ people share current links there

Argent combines the security features of the best modern banking applications with unique blockchain-based features. Argent Guard is a Guardian service provided by Argent, using two-factor authentication (SMS + email).
To install it, you must provide your e-mail address and phone number, this is necessary data so that you can recover this wallet sometime when you can use it.
You can find more about the security of this wallet here https://www.argent.xyz/security/

Argent is also good for those who want to learn about the possibilities offered by the fashionable DeFi theme.

ag1

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia