podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Dołącz do kampanii  Airdrop & Referral Firma Chain (EN) Join Airdrop & Referral Firma Chain campaign

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii  Airdrop & Referral Firma Chain👈💰

Idź do bota na Telegramie https://t.me/FirmaChainAirdropBot?start=508484740 i wykonaj poniższe zadania, aby zdobyć FCT o wartości do 2,5 USD.

🔵 ZADANIA OBOWIĄZKOWE (FCT o wartości 1,5 USD)

▪️ Dołącz do naszej grupy Telegram (https://t.me/firmachain_global) (FCT o wartości 0,5 USD)

▪️ Śledź nasz Twitter (https://twitter.com/firmachain) i przesyłaj ponownie przypięty post za pomocą następujących hashtagów: #FCT #FirmaChain ( FCT o wartości 1 USD)

🔵 OPCJONALNE ZADANIA (FCT o wartości do 1 USD)

▪️ Postępuj zgodnie z naszym medium (https://medium.com/firmachain) (FCT o wartości 0,75 USD)

▪️ Śledź Twitter naszego reklamodawcy (https://twitter.com/AirdropDet) i przesyłaj dalej post o firmieChain Airdrop (FCT o wartości 0,15 USD)

▪️ Dołącz do telegramu naszego reklamodawcy (https://t.me/AirdropDetective) (FCT o wartości 0,1 USD)

🔵 Napisz ARTYKUŁ [FCT o wartości do 500 $] (dla chętnych)

▪️ Napisz co najmniej 2000 znaków artykułu o Firma Chain i udostępnij go na jednym ze swoich kont w mediach społecznościowych, takich jak Medium, LinkedIn, Facebook, Steemit, kanał Telegram itp.

Uwaga: w mediach społecznościowych powinno być co najmniej 500 obserwujących, a konto powinno być aktywne przez co najmniej 1 rok.

🔵 Nagroda za polecenie

▪️ Możesz uzyskać FCT o wartości 0,5 USD za każde potwierdzone polecenie, korzystając z unikalnego linku polecającego, który otrzymasz po ukończeniu udziału w airdropie.

🔴 Całkowita nagroda dla FirmaChain Airdrop zostanie ustalona na 2,5 FCT niezależnie od zmian ceny tokena na giełdach. Dotyczy to również nagrody za polecenie.

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(EN) Join Airdrop & Referral Firma Chain campaign👈💰

Go to the bot on Telegram https://t.me/FirmaChainAirdropBot?start=508484740 and complete the following tasks to get a FCT worth up to 2.5 USD.

🔵 MANDATORY TASKS ($1.5 worth of FCT)

▪️ Join our Telegram group (https://t.me/firmachain_global) ($0.5 worth of FCT)

▪️ Follow our Twitter (https://twitter.com/firmachain) and retweet the pinned post using the following hashtags: #FCT #FirmaChain ($1 worth of FCT)

🔵 OPTIONAL TASKS (UP TO $1 worth of FCT)

▪️ Follow our Medium (https://medium.com/firmachain) ($0.75 worth of FCT)

▪️ Follow our advertiser's Twitter (https://twitter.com/AirdropDet) and retweet the post about the FirmaChain Airdrop ($0.15 worth of FCT)

▪️ Join our Advertiser's Telegram (https://t.me/AirdropDetective) ($0.1 worth of FCT)

🔵 ARTICLE [Up to $500 worth of FCT]

▪️Write at least 2000 characters of article about FirmaChain and share it on one of your social media accounts such as Medium, LinkedIn, Facebook, Steemit, Telegram channel, etc.

Note: You should have at least 500 followers on your social media and your account should be live for at least 1 year.

🔵 REFERRAL REWARD

▪️You can get $0.5 worth of FCT for each confirmed referral by using your unique referral link, which you will get after completing the airdrop participation.

🔴 The total reward for FirmaChain Airdrop will be fixed to $2.5 FCT of FCT regardless of the token price changes on exchanges. That applies to referral reward as well.

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia