podcastybitcoinpl.org

(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Referral Initiative Q (EN) Join the Airdrop & Referral Initiative Q campaign

🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Referral Initiative Q 👈💰

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰

Aby wziąć udział w airdropie Initiative Q:

🔹Wejdź na tą stronę https://initiativeq.com/invite/rf1L2YMOm

🔹Podaj imię i mail, możesz zaprosić też znajomych aby dostać większy udział w airdropie

🔹Od niedawna mają też aplikację na telefon, można ją sobie ściągnąć

Jest to nowa sieć walutowa i płatnicza stworzona przez byłych użytkowników PayPal, zwana inicjatywą Q. Waluta Q jest obecnie dystrybuowana bezpłatnie, jeśli jesteś zaproszony przez istniejącego członka. Chodzi o to, że jeśli miliony ludzi dołączą, Q może stać się wiodącą siecią płatniczą, a zgodnie z dobrze znanymi modelami ekonomicznymi oznacza to, że wartość nagrody wyniesie około 130 000 USD. Rezerwowana kwota zmniejsza się każdego dnia, a każdy członek ma ograniczoną liczbę zaproszeń. Możesz użyć linku do mojego zaproszenia tutaj: https://initiativeq.com/invite/rf1L2YMOm (Nie martw się, bez skomplikowanych rzeczy, wystarczy podać swoje imię i adres e-mail, a miejsce jest zarezerwowane)

Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.

-------------------------------------------------------------------------------------

🇬🇧💰👉(EN) Join the Airdrop & Referral Initiative Q 👈💰

To take part in the airdrop Initiative Q:

🔹Go to this page https://initiativeq.com/invite/rf1L2YMOm

🔹Enter name and mail, you can also invite your friends to get a bigger share in the airdrop

It is a new currency and payment network created by former PayPal users, called the Q initiative. Currency Q is currently distributed free of charge if you are invited by an existing member. The point is that if millions of people join, Q can become a leading payment network, and according to well-known economic models, this means that the value of the prize will amount to approximately USD 130,000. The reserved amount is reduced every day, and each member has a limited number of invitations. You can use the link to my invitation here: https://initiativeq.com/invite/rf1L2YMOm (Do not worry, no complicated stuff, just enter your name and email address and the place is reserved)

Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia