podcastyknm

(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Referral Mana (Decentraland) na giełdzie EtherFlyer (EN)Join the Airdrop & Referral MANA (Decentraland) campaign on the EtherFlyer exchange

👉💰(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Referral Mana (Decentraland) na giełdzie EtherFlyer💰👈

👉💰(EN) The English version is below the Polish text💰👈

Przedstawiam kolejny podobny, łatwy do zrobienia airdrop.

Tym razem znany projekt Decentraland

Aby uczestniczyć w airdropie 4 000 MANA

Więcej airdropów z EtherFlyer znajdziecie tu https://darmowekrypto.org.pl/airdropy-na-etherflyer

Z poprzednich się wywiązali więc warto spróbować, będzie jeszcze dużo airdropów na tej zdecentralizowanej giełdzie. Poza tym to najlepiej działająca zdecentralizowana giełda z jakiej korzystałem. Polecam.

Jeżeli jeszcze nie masz to początek załóż konto na giełdzie EtherFlyer https://www.etherflyer.com/trade.html?ref=tili

Wszystkie polegają na:

  • dołączaniu do ich Twitterów,

  • podawanie dalej tweeta z airdropem,

  • dołączaniem do ich Telegramów,

  • wklejaniem adresu ETH z giełdy EtherFlyer

  • można też rozsyłać swoje linki referencyjne aby mieć większy udział w airdropie

Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowanie kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.

👉💰(EN)Join the Airdrop & Referral MANA (Decentraland) campaign on the EtherFlyer exchange💰👈 I present another similar, easy to do airdrop. This time MANA with Decentraland project. To participate in 4 000 MANA airdrop

More airdrops from EtherFlyer can be found here https://darmowekrypto.org.pl/airdropy-na-etherflyer

From the previous ones they came true so it is worth a try, there will be a lot of airdrops on this decentralized exchange. In addition, it is the best-functioning decentralized exchange I have used. I would recommend. If you do not have it yet, create an account on the EtherFlyer marketplace https://www.etherflyer.com/trade.html?ref=tili

They all rely on:

  • joining their Twitter links,

  • further administration of a tweet with airdrop,

  • joining their Telegrams,

  • pasting the ETH address from the EtherFlyer exchange

  • you can also send your reference links to have a bigger share in the airdrop

Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia