podcastyknm

(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Referral Netbox Browser (EN) Join Airdrop & Referral Netbox Browser campaing

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Referral Netbox Browser👈💰

Przeglądarka Netbox. Wreszcie możesz spędzać czas w internecie i zarabiać na nim!
✅Netbox Browser ma zintegrowany wielowalutowy krypto-portfel Netbox.Wallet. Za pomocą portfela kryptowalutowego można przechowywać i przeprowadzać transakcje zarówno w wewnętrznej krypto-walucie Netbox.Coin, jak i w innych popularnych kryptowalutach (Bitcoin, Ethereum). Netbox. Wallet pozwala również na posiadanie kont w walutach fiducjarnych, takich jak USD i EUR. Dla wszystkich kryptowalut obsługiwanych przez Netbox. W portfelu klucze kryptograficzne i adresy są generowane w odpowiednich sieciach blockchain.
✅Ściągnij sobie przeglądarkę na komputer i zarejestruj mailem https://netbox.global/r/M8pq1 lub https://netbox.global/r/KORMJ lub https://netbox.global/r/LgRNj
✅Za rejestrację z tych linków dostaniesz 21 NBX. Zwykle zajmuje to około godziny, ale czasami użytkownicy nie otrzymują premii powitalnej, zwykle oznacza to, że coś poszło nie tak podczas rejestracji. Skontaktuj się z Netbox.Global support@netbox.global, jeśli jesteś online dłużej niż 1 godzinę i nie ma w Twoim portfelu 20 premii NBX.
🎁Bonusy : Otrzymuj premie za używanie Netbox.Wallet, wykonywanie czynności w przeglądarce i uczestnictwo w społeczności Netbox.Global. Zaproś użytkowników za pomocą programu polecającego: jeśli użytkownik użyje Twój link polecający i utworzy Netbox.Wallet, każdy z was otrzyma 1 NBX. Poza tym każdy z was dostaje 9 NBX po pierwszym miesiącu korzystania z Netbox.Browser.

⚠️Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowanie kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
--------------------------------
🇬🇧💰👉(EN) Join Airdrop & Referral Netbox Browser campaing👈💰

Netbox.Browser. Finally, you can spend time on the Internet and make money on it! 
✅The Netbox.Browser has the integrated Netbox.Wallet multi-currency crypto-wallet. With the crypto-wallet, it is possible to store and conduct transactions both in the internal Netbox.Coin cryptocurrency and in other popular cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum). The Netbox.Wallet also allows the user to have accounts in fiat currencies, such as USD and EUR. For all cryptocurrencies supported by the Netbox.Wallet, cryptographic keys and addresses are generated on the corresponding blockchain networks.
✅Download a browser on your computer and email registered  https://netbox.global/r/M8pq1 or https://netbox.global/r/KORMJ or https://netbox.global/r/LgRNj
✅You'll get 21 NBX for registering from these links. It usually takes around an hour, but sometimes users don't recieve welcome bonus, usually it means that something went wrong during the registration. Contact Netbox.Global support@netbox.global, please, if you are online more than 1 hour and there is no 20 NBX bonus in your wallet.
🎁Bonuses: Get bonuses for creating Netbox.Wallet, performing in-browser activity and participating in Netbox.Global community. Invite users via referral program: if user comes via your referral link and creates Netbox.Wallet, each of you get 1 NBX. Besides, each of you get 9 NBX after the first month of using Netbox.Browser.

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia