podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Dołącz do kampanii  Airdrop & Referral Tozex (EN) Join Airdrop & Referral Tozex campaign

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii  Airdrop & Referral Tozex👈💰

◼️ Możesz zarobić do 10,5 TOZ [10,5 $] za udział i 1,25 TOZ [1,25 $] za polecenie

🔹 Jak wziąć udział w Airdrop:
⚫️ Uruchom bota na Telegramie: https://t.me/TozexRound2AirdropBot?start=508484740
◼️ Zarejestruj się na ich stronie internetowej: https://tozex.io/auth/signUp/?refId=5eee17faca3af142e706d5ba (obowiązkowo: 3 TOZ)
◼️ Dołącz do ich grupy Telegram: https://t.me/tozexofficial i kanału Telegram: https://t.me/tozex (obowiązkowo: 1.5 TOZ)
◼️ Śledź ich Twittera i prześlij dalej przypięty post: https://twitter.com/tozexofficial (obowiązkowo: 1.5 TOZ)
◼️ Obserwuj ich Facebooka: https://bit.ly/30K9hU1 (Opcjonalnie: 1 TOZ)
◼️ Śledź ich LinkedIn: https://bit.ly/3fsx7HU i polub ten artykuł: https://bit.ly/37xmIbh (opcjonalnie: 1 TOZ)
◼️ Subskrybuj ich YouTube, oglądaj i udostępniaj 2 ich filmy w mediach społecznościowych: https://bit.ly/2URsD5J (opcjonalnie: 1.5 TOZ)
◼️ Wykonaj inne opcjonalne zadania na bocie. (Do 1 TOZ)
◼️ Prześlij swoje dane do bota.
Nagroda w wysokości 3 TOZ jest dostępna tylko dla nowych rejestracji i zostanie natychmiast zdeponowana na koncie Tozex. Pozostałe nagrody zostaną przekazane do Twojego portfela ETH na Twoim koncie po zakończeniu kampanii. Inne zadania są dostępne dla wszystkich uczestników.
⚫️ Airdrop jest ograniczony do 6000 uczestników.

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(EN) Join Airdrop & Referral Tozex campaign👈💰

◼️ You can earn up to 10.5 TOZ [$10.5] for participation and 1.25 TOZ [$1.25] per referral

🔹 How to participate in the Airdrop:
⚫️ Start the airdrop bot: https://t.me/TozexRound2AirdropBot?start=508484740
◼️ Register on their website: https://tozex.io/auth/signUp/?refId=5eee17faca3af142e706d5ba (Mandatory: 3 TOZ)
◼️ Join their Telegram group: https://t.me/tozexofficial and Telegram channel: https://t.me/tozex (Mandatory: 1.5 TOZ)
◼️ Follow their Twitter and retweet the pinned post: https://twitter.com/tozexofficial  (Mandatory: 1.5 TOZ)
◼️ Follow their Facebook: https://bit.ly/30K9hU1 (Optional: 1 TOZ)
◼️ Follow their LinkedIn: https://bit.ly/3fsx7HU and like this article: https://bit.ly/37xmIbh (Optional: 1 TOZ)
◼️ Subscribe to their YouTube, watch and share 2 of their videos on your social media: https://bit.ly/2URsD5J (Optional: 1.5 TOZ)
◼️ Do the other optional tasks on the bot. (Up to 1 TOZ)
◼️ Submit your details to the airdrop bot.
⚫️ The website registering rewards of 3 TOZ is only available for new sign-ups and will be deposited on your Tozex account immediately. The remainder rewards will be distributed to your ETH wallet on your account after the campaign comes to an end. Other tasks are available for all participants. 
⚫️ Airdrop is limited to 6000 participants. 

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia