podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Referral Vena Wallet (EN) Join Airdrop & Referral Vena Wallet

🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Referral Vena Wallet 👈💰

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰

💵Nagroda: TRX i VENA💵

🔹Wypłata po 24h

🔹Pobierz aplikację https://pi-download.vena.app/#/en?invitingCode=KP55B02286 lub zeskanuj kod QR ze zdjęcia

🔹Zarejestruj się z e-mail / numer telefonu 🔹Użyj nowego portfela (zapisz klucz prywatny)

🔹Wyślij swoje dane do formularza https://goo.gl/forms/eSRy5DUx8Hs5SfkZ2

Instrukcja instalacji:

Na iPhonach po instalacji protfela trzeba wejść w ustawienia / Ogólne / Zarządzaj urządzeniami / ICS Investment Group LLP / zaufaj

Włącz aplikacje, zmień język , chyba że znasz chiński :) .

Wejdź w zakładkę Me, zarejestruj się przez tel lub mail

Stwórz wallet, skopuj Private key.

Wyślij swój telegram, link polecający i adres TRX w tym formularzu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLxM8enAze1fQwO20LZZrB0YqWJIaPyBQhulrJcltgDN8kXQ/viewform

zmiana

Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.

-------------------------------------------------------------------------------------

🇬🇧💰👉(EN)Join Airdrop & Referral Vena Wallet👈💰

💵Rewards : Tron + Vena💵

🎁 FREE TRX AND VENA

💠 REWARD WILL BE CREDITED AFTER 24 HOUR

🔘 RATE : VERY GOOD

--------------------------------------

🔹Download app

https://pi-download.vena.app/#/en?invitingCode=KP55B02286 or scan QR code is above

🔹Change for english version

🔹Register use email/phone number

🔹After acount finish clic wallet

🔹Make new wallet (save private key)

🔹Done

🔹 Sent your data to form https://goo.gl/forms/eSRy5DUx8Hs5SfkZ2


Installation Guide:

On iPhones, after installing the wallet, you must enter the settings / General / Manage devices / ICS Investment Group LLP / trust

Turn on applications, change the language, unless you know Chinese :).

Go to the Me bookmark, register by phone or mail

Create a wallet, copy Privet key.

change

Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia