podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Referral X-Network (EN) Join the Airdrop & Referral X-Network campaign

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Referral X-Network👈💰

Każdego miesiąca 1% ( 1 miliard ) monet X-Cash jest uwalnianych do społeczności poprzez bezpłatne zrzuty i nagrody. 
Każdy, kto posiada ważne konto X-Bank, które spełnia wymagania, może się zarejestrować i uzyskać ułamek uwolnionej kwoty. 
Zarejestruj się, aby otrzymać zrzut w okresie rejestracji, aby odebrać swój udział. W poprzednich airdropach każdy uczestnik otrzymywał ok. 400 000 X-Cash. Zrzut zostanie zaksięgowany na koncie X-Banku w okresie dystrybucji.
Program airdropów ma trwać jeszcze 10 miesięcy, połowa airdropów już za nami i została rozliczona prze zespół X-Network.

UWAGA! W styczniu airdrop działa od 19 do 28.01. W związku z problemami z weryfikacją nr tel na razie można się rejestrować bez telefonu!

Przewodnik krok po kroku:
Zarejestruj się na stronie internetowej X-CASH https://x-bank.io/signup/?reflink=1a04ee4f-2fce-47eb-aac2-48164f86c897
Zweryfikuj swoje konto za pomocą prawidłowego numeru telefonu.
Trzymaj minimum 2.000.000 X-Cash na swoim koncie, dopóki nie otrzymasz zrzutu - jeśli dołączyłeś do poprzednich zrzutów, który udostępniliśmy na naszej stronie - powinieneś już zebrać tę kwotę, jeśli nie, musisz kupić dodatkowe monety x-cash na rynku, aby kwalifikować się do zrzutu dla posiadaczy. 
Skorzystaj z naszego linku polecającego i uzyskaj 25% więcej zrzutu.

⚠️Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowanie kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
--------------------------------
🇬🇧💰👉(EN) Join the Airdrop & Referral X-Network campaign👈💰

Every month, 1% of the x-cash coins are released to the community through free airdrops and bounties. 
Anyone with a valid X-Bank account that fits the requirements can register and get a fraction of the released amount. 
Register for the airdrop during the registration period to claim your share. In previous airdrops, each participant received about 400.000 X-Cash.  
The airdrop will be credited to your X-Bank account during the distribution period. 
The airdrop program is to last 10 months, half of the airdrops is behind us and has been billed by the X-Network team.

WARNING! In January, airdrop operates from 19 to 28.01. Due to problems with the phone number verification, you can register without a phone for now!

Step-by-Step Guide:
Register on X-CASH's Website https://x-bank.io/signup/?reflink=1a04ee4f-2fce-47eb-aac2-48164f86c897
Verify your account with a valid phone number
Hold minimum 2.000.000 X-Cash in your Account till the you received your airdrop - if you have joined the previous airdrop, which we have shared on our website - you should have collected this amount allready, if not you have to stack up and buy additional x-cash tokens in the market to be eligible for the holder airdrop. https://coinmarketcap.com/currencies/x-cash/#markets
Use our referral link and get 25% more of the airdrop

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia