podcastyknm

(PL) Dołącz do kampanii  Airdrop & Referral X-Network (EN) Join Airdrop & Referral X-Network (X-CASH) campaign

Marcowy airdrop się już skończył, za 3 tygodnie będzie następny. Kto nie skorzystał ten dupa :)

Po chwilowych problemach na starcie ponownie ruszył airdrop XCASH.

Rejestracja do airdropu kończy się 24.03.2019 o godz. 23.59

⚠️💰⚠️ Nie przegap tego świetnego projektu⚠️💰⚠️
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii  Airdrop & Referral X-Network👈💰
🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text 👈💰
💵 Pobierz za darmo XCASH i dodatkowo 25% za każdego poleconego💵
🔹Zarejestruj się na stronie XBANK https://x-bank.io/signup?reflink=1a04ee4f-2fce-47eb-aac2-48164f86c897
🔹Strona wyśle Ci mail weryfikujący, potwierdź go i zaloguj się
🔹Przejdź do zakładki SETTINGS, wprowadzić swój numer telefonu, wciśnij Verify, wpisz kod który dostaniesz SMS-em
🔹Przejdź do zakładki AIRDROP, nacisnij przycisk REGISTER i to wszystko, jesteś zarejestrowany
🔹W poprzednich airdropach rozdawane było około 250 000 XCASH na osobę
🔘Dystrybucja rozpocznie się 27.03.2019, zakończy 31.03.2019
🔘Co miesiąc będzie nowy zrzut. Kampania X-NETWORK Airdrop będzie trwać 20 miesięcy.
🔘 Miesięczny airdrop XCASH to 1 000 000 000 XCASH, które zostaną rozdzielone między wszystkich zarejestrowanych użytkowników
🔘XCASH jest już listowany na czterech giełdach.
🔘 Jak działa polecenie ?
Program polecający zwiększy kwotę otrzymywaną podczas zrzutu o 25% na każdą poleconą osobę, do której się odnosi.
Tylko zatwierdzeni subskrybenci kont i airdropów będą liczeni jako bonus za polecenie.
Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
——————————————————————

March airdrop is over, in three weeks it will be next. Who did not use this ass :)


After temporary problem at the start again aridrop X-CASH has started again.

Registration to airdrop ends on 24/03/2019 at 23.59

⚠️💰⚠️Do not miss the airdrop of this great project⚠️💰⚠️
🇬🇧💰👉(EN) Join Airdrop & Referral X-Network (X-CASH) campaign👈💰
💵Get free XCASH  & 25% per Ref💵

🔹Go to website XBANK https://x-bank.io/signup?reflink=1a04ee4f-2fce-47eb-aac2-48164f86c897
🔹Register via email, verify mail
🔹Go to tab SETTINGS, enter number phone, verify code
🔹Go to tab AIRDROP, enter button REGISTER, that's it
🔹In the previous airdrops, more than 250,000 XCASH were given per person
🔘Distribution starts on 27.03.2019, distribution ends on 31.03.2019
🔘Every month will be a new airdrop. The airdrop X-NETWORK campaign will last 20 months.
🔘The monthly XBANK airdrop is 1,000,000,000 XCASH to be shared among all registered users.
🔘XCASH is already listed on four exchanges.
🔘How does the referral works ?
The referral program will increase the amount you will receive during the airdrops by 25% per person referred and by 25% if you have been referred. 
Only validated account and airdrop subscribers will be counted for the referral bonus. 
Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia