podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Referral XLC (EN)Join the Airdrop & Referral XLC

(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Referral XLC

(EN) The English version is below the Polish text

Aby dostać 80 000 XLC i 20 000 za poleconego:

 • Idź do bota na Telegramie https://t.me/XLC_Airdrop_Bot?start=508484740

 • Wciśnij START

 • Wpisz wynik działania

 • Wciśnij “JOIN TELEGRAM GROUP”, dołącz do grupy

 • Wróć do bota, Wciśnij “JOIN SPNSOR'S CHANNEL”, dołącz do kanału

 • Wróć do bota, wciśnij “FOLLOW ON TWITTER”, śledź ich Twitter

 • Wróć do bota, wciśnij “RETWEET TWITTER AIRDROP”, podaj dalej tweeta

 • Wróć do bota, wciśnij “ SUBMIT YOUR DETAILS”

 • Wpisz swój mail,

 • Wklej swój adres ETH

 • Wpisz swoją nazwę z Twittera w formacie @twojanazwa

 • Wklej link do tweeta którego podałeś dalej

 • Skopiuj swój link referencyjny, roześlij znajomym, za każdego kto się z niego zarejestruje dostaniesz 20 000 XLC

Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowanie kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.

(EN)Join the Airdrop & Referral XLC

To get 80,000 XLC and 20,000 per referral:

 • Go to the bot on the Telegram https://t.me/XLC_Airdrop_Bot?start=508484740

 • Press START

 • Enter the result of the action

 • Press "JOIN TELEGRAM GROUP", join the group

 • Return to the bot, Press "JOIN SPNSOR'S CHANNEL", join the channel

 • Return to the bot, press "FOLLOW ON TWITTER", follow their Twitter

 • Return to the bot, press "RETWEET TWITTER AIRDROP", then enter the tweet

 • Return to the bot, press "SUBMIT YOUR DETAILS"

 • Enter your email,

 • Paste your ETH address

 • Enter your name from Twitter in the format @yourname

 • Paste the link to you retweet

 • Copy your referral link, send it to your friends, you will receive 20,000 XLC for everyone who registers it

Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.


 

AirDrop wygasa dnia