podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Refferal portfela Midas (EN) Join the Airdrop & Refferal Midas Wallet campaign

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Refferal portfela Midas 👈💰

MIDAS WALLET- Nowy, ciekawy multi portfel.
Portfel Midas obsługuje 26 łańcuchów, 14 giełd, tysiące tokenów i dapps w jednej aplikacji.

🎁 Zarabiaj darmowe tokeny każdego dnia. Z Lucky Wheel codziennie otrzymasz jeden spin, zawsze wygrasz jakieś tokeny. Jeśli zaprosisz znajomych otrzymasz więcej spinów. Skorzystaj z tego linku https://midaswallet.page.link/Vw47 lub zeskanuj kod QR

!!!!  Czasowa promocja : Wejdź w "EARN MORE TURNS" i wpisz kod " coinhe " dostaniesz wtedy 5 spinów zamiast jednego !!!!

qr

Poniżej masz obrazkową instrukcję jak go zainstalować i używać. 

mid

Pierwsze tokeny możesz zdobyć po 24h od zainstalowania portfela i dalej co 24h możesz wracać do portfela aby zdobywać nowe tokeny.

mid1

Lucky Wheel to specjalna funkcja w aplikacji Midas Wallet (dostępna zarówno na iOS, jak i na Androidzie), która zapewnia każdemu użytkownikowi aplikacji Midas codzienny bezpłatny obrót (spin), aby otrzymywać airdrop od Midas i naszych różnych partnerów, w tym Tron Game Center. Po każdej turze nagrody można odebrać natychmiast w aplikacji portfela Midas w sposób zdecentralizowany!

mid 3

Więcej info o tym portfelu:

🔘 Portfel z wieloma łańcuchami, może obsłużyć 26 łańcuchów. W najnowszej wersji obsługiwane są również Doge, Atom, Zcash.

🔘 Portfel Midas może łączyć się (Swapy) z 14 giełdami: giełdą Binance i Binance DEX, Kucoin, Okex, Vinex, Kyber. 

🔘 Zagraj w wiele Dapps: portfel Midas obsługuje wiele Dapps na wielu głównych łańcuchach. W Ethereum możesz zagrać w Cryptokitties, w Tron możesz grać w Uwink, 888Tron, TronTrade. Na Mcashchain możesz grać w pokera.

🔘 Wiele profili na jednym portfelu. Możesz utworzyć wiele profili z wieloma portfelami w jednej aplikacji.


⚠️Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowaniem kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
--------------------------------
🇬🇧💰👉(EN) Join the Airdrop & Refferal Midas Wallet campaign👈💰

MIDAS WALLET- A new, interesting multi wallet
The Midas Wallet supports 26 chains, 14 exchanges, thousands of tokens and dapps in one application.

🎁 Earn free tokens every day. With Lucky Wheel you will receive one spin every day and You can win some tokens. You can also invite friends to receive more spins. Use this link https://midaswallet.page.link/Vw47 or scan the QR code

!!!! Temporary promotion: Go to "EARN MORE TURNS" and enter the code "coinhe" then you'll get 5 spins instead of one !!!!

qr1

Below you have the pictorial instructions on how to install and use it.

mid eng

You can get the first tokens 24 hours after installing the wallet and then every 24 hours you can return to the wallet to get new tokens.

mid eng1

Lucky Wheel is a special function on Midas Wallet App (available on both iOs and Android) that gives every Midas App users a free turn on daily basis to receive airdrop from Midas and our various partners, including Tron Game Center. After each turn, prizes can be claimed instantly right on Midas wallet app, in a decentralized way!

mid eng3

More info about this wallet:

🔘 Wallet with many chains, can handle 26 chains. Doge, Atom, Zcash are also supported in the latest version.

🔘 The Midas wallet can merge (Swaps) with 14 exchanges: Binance and Binance DEX, Kucoin, Okex, Vinex, Kyber.

🔘 Play many Dapps: the Midas Wallet supports many Dapps on many major chains. In Ethereum you can play Cryptokitties, in Tron you can play Uwink, 888Tron, TronTrade. At Mcashchain you can play Poker, Mcash dice

🔘 Multiple profiles on one wallet. You can create multiple profiles with multiple wallets in one application.

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia