podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Dołącz do kampanii Airdrop Tezos (EN) Join Airdrop Tezos campaing

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii Airdrop Tezos👈💰

Fundacja Tezos wypuściła kranik do głównej sieci Tezos. Ten kran umożliwia programistom i użytkownikom żądanie tokenów Tezos (XTZ) do celów programistycznych i testowych ( każdy może z niego korzystać )

Uwaga! Jest ogromne zainteresowanie tym airdropem. Raz na tydzień można się zgłosić. Trzeba podać nr telefonu i wpisać kod który przyjdzie SMS-em. Od kilku dni ten kranik bezproblemowo działa. 

Aby uzyskać XTZ do celów programistycznych i testowych, wpisz adres Tezos i wypełnij captcha na tym kraniku https://faucet.tezos.com Kran uwalnia 0,02 XTZ co 10 sekund. Adresy Tezos zarejestrowane do odbioru XTZ z tego kranu i są dodawane do kolejki o maksymalnej długości 10 adresów. Najdłuższe adresy w kolejce znajdują się na początku linii i są usuwane z kolejki po ich zakończeniu. Adresy, które otrzymały XTZ z kranika, są blokowane na 48 godziny, zanim można je ponownie dodać do kolejki.

Można korzystać z adresów XTZ na Coinbase, Trust Wallet lub założyć sobie portfel ze tej strony https://tezos.com/get-started#store-and-use-wallets

Oferują ten kranik społeczności Tezos do celów testowych i programistycznych. Jest to jednak kranik rozwojowy i radzimy, aby nikt nie mógł polegać na ciągłej dostępności tego kranu. W przyszłości mogą go wyłączyć lub zmienić parametry kranu.

⚠️Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowaniem kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
--------------------------------
🇬🇧💰👉(EN) Join Airdrop Tezos campaing👈💰

The Tezos Foundation is pleased to release a faucet for the Tezos mainnet. This faucet allows developers and users to request Tezos tokens (XTZ) for development and testing purposes.

Warning! There is a huge interest in this airdrop, previously it worked normally for 3 days.

To acquire XTZ for development and testing purposes, enter a Tezos address and complete the captcha prompt at https://faucet.tezos.com  The faucet releases 0.02 XTZ every 10 seconds. Tezos addresses registered to receive tez from this faucet are added to a queue with a maximum length of 10 addresses. Addresses that have been in the queue the longest are at the front of the line and are removed from the queue once they are through. Addresses that have received tez from the faucet are blocked for week before they can be re-added to the queue.

You can use XTZ addresses on Coinbase, Trust wallet or set up a wallet from this site https://tezos.com/get-started#store-and-use-wallets

We offer this faucet to the Tezos community for testing and development purposes. However, this is a development faucet and we advise that no one should depend on this faucet’s continued availability. We may turn off or change the faucet’s parameters in the future. Please read the Terms and Conditions for additional information.

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia