podcasty

(PL) Dołącz do kampanii Airdrop Vostok (EN) Join Airdrop Vostok campaign

🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii Airdrop Vostok👈💰
🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰

Wszystko, co musisz wiedzieć o airdrop Vostok
• Co nowego w drugiej fazie zrzutu?
Mamy ogłoszony dodatkowy przydział w wysokości 1% VST. Tokeny będą dystrybuowane do adresów Waves, które zawierają minimum 1 Waves lub 1 WCT między 1 kwietnia a 31 maja. Kryteria dystrybucji pozostają takie same jak w pierwszej fazie, w oparciu o średnie saldo konta.

Aby wziąć udział w drugiej fazie, musisz zalogować się za pomocą aplikacji Waves Keeper https://wavesplatform.com/products-keeper na tej stronie lub wysłać 0.0001 WAVES na ten adres: 3PBNiHBcp8rxiYkGVGNHEGZHEamb1aXeWVv. Pamiętaj, że możesz przejść przez Waves Keeper lub transakcję w dowolnym momencie drugiej fazy zrzutu, która kończy się 31 maja.

Ważne! Użytkownicy, którzy nie zastosują się do procesu weryfikacji między 1 kwietnia a 31 maja, nie otrzymają zrzutów w drugiej fazie.

• FAQ dla pierwszej fazy:
1. Ile żetonów Vostok (VST) w całości zostanie rozdzielonych pomiędzy posiadaczy WAVES i WCT? 
30 milionów tokenów Vostok (VST) zostanie wyrzuconych.

2. O której godzinie będą robione migawki? 
Migawki będą wykonywane o różnych porach każdego dnia.

3. Kiedy rozpocznie się druga faza ICO w Wostoku? 
W tym momencie nie ustalono dokładnej daty. Śledź nasze wiadomości, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami.

4. Trzymam żetony WAVES na Binance / Bittrex. Czy kwalifikują się do zrzutu? 
Nie. Tokeny przechowywane na giełdach nie kwalifikują się. Trzymaj swoje żetony we własnym portfelu Waves, aby wziąć udział w zrzucie. 
Możesz go pobrać tutaj: 
Desktop - https://wavesplatform.com/products-exchange
iOS - https://itunes.apple.com/app/id1233158971?mt=8
Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wavesplatform.wallet

Więcej informacji o tym airdropie https://vostok.wavesplatform.com/

⚠️Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowanie kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
------------------------------------------------
🇬🇧💰👉(EN) Join Airdrop Vostok campaign👈💰

Everything you need to know about the Vostok airdrop
• What's new for the second phase of the airdrop?
We have announced an additional allocation of 1% of VST tokens to be distributed to Waves accounts that contain WAVES and/or WCT tokens between 1 April and 31 May. The distribution criteria remain the same as in the first phase, based on your account’s average balance.

To participate in the second phase, you will need to log in using Waves Keeper on this page https://wavesplatform.com/products-keeper , or send 0.0001 WAVES to this address: 3PBNiHBcp8rxiYkGVGNHEGZHEamb1aXeWVv. Remember, you can proceed via Waves Keeper or transaction at any time during the second phase of the airdrop, which ends on 31 May.

Important! Users who do not follow the verification process between 1 April and 31 May will not receive an airdrop in the second phase.

• FAQ for the first phase:
1. How many Vostok tokens (VST) in total will be distributed among WAVES and WCT holders?
30 million Vostok tokens (VST) will be airdropped.

2. At what time of the day will snapshots be made?
Snapshots will be made at different times on each day.

3. When will the second phase of Vostok's ICO begin?
At this point, the precise date has not been decided. Follow our news to stay informed on the latest developments.

4. I'm holding WAVES tokens on Binance/Bittrex. Are they eligible for the airdrop?
No. Tokens held on any known centralised exchanges are not eligible. Keep your tokens in your own Waves wallet to participate in the airdrop. 
You can download it here:
Desktop - https://wavesplatform.com/products-exchange
iOS - https://itunes.apple.com/app/id1233158971?mt=8
Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wavesplatform.wallet

More info about this airdrop https://vostok.wavesplatform.com/

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia