podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Dołącz do kampanii Bounty & Referral BlockStamp (EN) Join Bounty & Referral BlockStamp campaign

🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii Bounty & Referral BlockStamp👈💰
🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text 👈💰
Bardzo ciekawy projekt, polecam.

📖 Instrukcja:
🔗Idź do strony Bounty https://wn.nr/6cvvkk

Przeczytaj artykuł wprowadzający do projektu BlockStamp, znajdź tajny kod ( timestamp ) wewnątrz i weź udział w zadaniach społecznościowych. To pierwsza runda naszej kampanii, w której mamy 100 000 BST (~ 45 000 USD) dostępnych dla społeczności - ogólna liczba nagród przekracza 1 000 000 BST (~ 450 000 USD)!

Poza nagrodami za wykonanie każdego zadania nagrodzimy 10 osób, które uzyskają najwięcej punktów ze wszystkich zadań.

🏆1. miejsce - dodatkowe 1000 BST
🏆2 miejsce - dodatkowe 500 BST
🏆3 miejsce - dodatkowe 250 BST
🏆Miejsca od 4 do 10 - dodatkowe 100 BST każdy

Zanim zaczniesz wypełniać zadania, zapoznaj się z ogólnymi zasadami uczestnictwa w grach społecznościowych. Możesz je znaleźć tutaj: https://bit.ly/2tuxGLa.

Ta runda kończy się, gdy wszystkie punkty reprezentujące monety BST 1: 1 zostaną przydzielone uczestnikom. Śledź nasze kanały mediów społecznościowych, aby regularnie otrzymywać informacje o projekcie i kolejnych rundach naszej społeczności.

Gotowy? Do dzieła! https://wn.nr/6cvvkk
Niektóre airdropy z powodu dużego zainteresowania kończą się wcześniej, jeśli któryś nie przyjmuje już aplikacji poinformuj nas na grupie Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ. Usunę wtedy go ze strony. Dzięki.

———————————————————————————————
🇬🇧💰👉(EN) Join Bounty & Referral BlockStamp campaign👈💰
Very interesting project

💵GET FREE BST💵
📖 Instructions:
🔗Go to giveway website https://wn.nr/6cvvkk

Read the introductory article to the BlockStamp project, find a secret code ( timestamp ) inside and take part in the community giveaway . It’s the first round of our community giveaway where we have 100 000 BST (~45 000 USD) available for the community - overall awards excess 1 000 000 BST (~450 000 USD)!

Beyond awards for completing every single task, we’ll reward 10 individuals who will earn the most points from all tasks.

🏆1st place - additional 1000 BST
🏆2nd place - additional 500 BST
🏆3rd place - additional 250 BST
🏆Places from 4 to 10 - additional 100 BST each

Before you’ll start completing the tasks please get acknowledged with overall rules of participation in our community giveaway. You can find them here: https://bit.ly/2tuxGLa.

This round ends when all the points representing BST coins 1:1 will be allocated to the participants. Follow our social media channels for the regular updates about the project and the next rounds of our community giveaway.

Ready? Let’s Go! https://wn.nr/6cvvkk
Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia