podcastyknm

(PL) Dołącz do kampanii Daily Global Hunt od Socios (Chiliz) (EN) Join Daily Global Hunt campaing from Socios (Chiliz)

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii Daily Global Hunt od Socios (Chiliz)👈💰

Korzystanie z Token Hunt jest naprawdę łatwe i przyjemne, ale zanim zaczniesz, sprawdź nasz krótki przewodnik poniżej:
- Zainstaluj sobie apkę na telefon. Idź do strony https://www.socios.com/?referral=M6QAHDS&refSource=copy

Wpisz swój nr telefonu, przyjdzie Ci SMS z kodem, wpisz go, ustal swój nick, podaj swój mail, zatwierdź zgodę "Agree"
Na skrzynkę przyjdzie Ci mail, wejdź w niego i kliknij " Verify now" 
Wróć do aplikacji i wciśnij "Access Socios"

- Kliknij „Hunt” w aplikacji i dołącz do Daily Global Hunt. 

socios apka

- Sześć ikon znaku zapytania wygeneruje się w Twojej okolicy, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz (zwykle w odległości kilkuset metrów). Wystarczy dotknąć ikon, a zostaną one ujawnione jako tokeny $ CHZ lub tokeny fanów.

- Zbliżając się do tokena, po prostu dotknij go. Token pojawi się wtedy w rzeczywistości rozszerzonej. W tym momencie dotknij ponownie, aby dodać go do portfela w aplikacji.

Teraz trzeba wstać i przespacerować się po tokeny. Przyjemnego spaceru.

Codzienne globalne polowania będą odbywać się do wyczerpania puli tokenów, umożliwiając fanom zebranie niektórych tokenów $ CHZ, a jeśli mają szczęście, również tokenów fanów klubowych, przed drugą fazą oferty tokenów  fanów (FTO ™), która odbędzie się od końca stycznia. 

$ CHZ, cyfrowa waluta Socios.com, może zostać wymieniona na Tokeny Kibica podczas okresu sprzedaży, w którym odbywają się FTO. Nie martw się, jeśli nie uda ci się zebrać w tym okresie tokenów dla swojej drużyny.

Jak mówi stare powiedzenie, wszystkie najlepsze rzeczy w życiu są bezpłatne. Obejmuje to Chiliz ($ CHZ) i tokeny fanów: Paris Saint-Germain ($ PSG), Atlético de Madrid ($ ATM), AS Roma ($ ASR), Galatasaray ($ GAL), Juventus ($ JUV) i OG ($ OG).

Bezpłatne tokeny fanów są ograniczone, ale nie martw się, jeśli nie uda ci się go znaleźć. Na polowanie wystawione jest mnóstwo $ CHZ, które można wymienić na żetony fanów, gdy będzie miała miejsce oferta żetonów fanów dla twojej drużyny.

Tokeny kibica dają Ci dostęp do niezapomnianych wrażeń, zdobywania punktów premiowych i głosowania w ankietach i ankietach klubowych. Pamiętaj, że im więcej posiadasz Tokenów, tym większe masz szanse na wygraną!

Projekt  Chiliz jest rozwijany od początku 2018 roku, jest to projekt z Malty. Na chwilę obecną zespół Chiliz to 50 osób z 20 krajów. Posiadają własny token Chiliz CHZ oparty na blockchainie ETH i BNB.  Sam token ma już mocną pozycję na rynku i notowany jest na wielu giełdach w tym Binance, Bitfinex czy Kucoin.

⚠️Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowaniem kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
--------------------------------
🇬🇧💰👉(EN) Join Daily Global Hunt campaing from Socios (Chiliz)👈💰

Using Token Hunt is really easy and fun, but before you start, check out our short guide below:
- Install a phone app. Go to https://www.socios.com/?referral=M6QAHDS&refSource=copy


Enter your phone number, you will receive an SMS with a code, enter it, set your nickname, enter your mail, approve "Agree"
You will receive an e-mail inbox, enter it and click "Verify now"
Return to the application and press "Access Socios" 

socios eng1

- Click "Hunt" in the application and join Daily Global Hunt.

socios apka

- Six question mark icons will be generated in your area, regardless of where you are (usually within a few hundred meters). Just touch the icons and they will be revealed as $ CHZ tokens or fan tokens.

- When approaching a token, just touch it. The token will then appear in augmented reality. At this point, tap again to add it to the wallet in the application.

Now you have to get up and walk for the tokens. Have a nice walk.

Daily global hunts will continue until the token pool is exhausted, enabling fans to collect some $ CHZ tokens, and if they are lucky, also for club fan tokens, before the second phase of the fan token offer (FTO ™), which will take place from the end of January.

$ CHZ, the digital currency of Socios.com, can be exchanged for Fan Tokens during the FTO sales period. Don't worry if you fail to collect tokens for your team during this period.

As the old saying goes, all the best things in life are free. This includes Chiliz ($ CHZ) and fan tokens: Paris Saint-Germain ($ PSG), Atlético de Madrid ($ ATM), AS Roma ($ ASR), Galatasaray ($ GAL), Juventus ($ JUV) and OG ($ OG). Fan tokens and hundreds of thousands of Chiliz $ CHZ tokens are available through the Augmented Reality (AR) Token Hunt app until January 27.

Free fan tokens are limited, but don't worry if you can't find it. A lot of $ CHZ is put up for hunting, which can be exchanged for fan tokens when there is an offer of fan tokens for your team.

Fan tokens give you access to an unforgettable experience, earning bonus points and voting in club surveys and polls. Remember that the more Tokens you have, the better your chances of winning!

The Chiliz project has been developed since the beginning of 2018, it is a project from Malta. At the moment, the Chiliz team consists of 50 people from 20 countries. They have their own Chiliz CHZ token based on ETH and BNB blockchain. The token itself already has a strong market position and is listed on many stock exchanges including Binance, Bitfinex and Kucoin.

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.


 

AirDrop wygasa dnia