podcastybitcoinpl.org

(PL) Dołącz do największej w historii kampanii Airdrop Stellar (EN) Join the Airdrop Stellar (XLM) campaign

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do największej w historii kampanii Airdrop Stellar👈💰

Stellar Development Foundation co miesiąc wysyła 100 milionów Lumenów, równo podzielonych między wszystkich kwalifikujących się użytkowników Keybase. Nie ma żadnych zobowiązań; SDF jest organizacją non-profit i chce je rozdawać.

Jeśli się zarejestrujesz, będziesz nadal otrzymywać Lumeny.
15 stycznia SDF zrzuca o 100 milionów więcej, a miesiąc później o kolejnych 100 milionów więcej.

Łącznie dają 2 miliardy Lumenów (około 144 milionów USD) przy użyciu Keybase w ciągu następnych 20 miesięcy. Mniej więcej 15 dnia każdego miesiąca SDF da kolejną partię, równo podzieloną między wszystkich.

Ci, którzy dołączą teraz, będą uczestniczyć co miesiąc do końca. Dzięki temu osoby, które dołączą wcześniej, otrzymają więcej.


🔘Kwalifikacja.
Musisz dołączyć do aplikacji Keybase, która jest bezpłatna i open source. Musisz udowodnić, że jesteś prawdziwym człowiekiem, odbierając SMS-a.

Musisz zweryfikować numer telefonu w kraju, który nie zaatakował ich fałszywymi kontami. Aktualna lista dopuszczalnych krajów to: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Belize, Bermudy, Boliwia, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Kostaryka, Dominikana, Ekwador, Salwador, Republika Cypryjska, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gujana Francuska, Niemcy, Grecja, Gwatemala, Gujana, Haiti, Honduras, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Japonia, Kenia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Meksyk, Holandia, Nikaragua, Nigeria, Nowy Zelandia, Norwegia, Panama, Paragwaj, Peru, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Wenezuela.

W razie potrzeby będą edytować tę listę.

Kanada jest wykluczona z powodu naszej niemożności sprawdzenia, czy kanadyjskie numery telefonów nie zostały zakupione na dużą skalę.

🔘A co to jest Keybase?
Keybase to darmowa, bezpieczna alternatywa dla Slack, WhatsApp, Telegram i innych aplikacji do czatu. Obsługuje grupy duże i małe, społeczności i zespoły. Wewnątrz Keybase wszystkie czaty są szyfrowane od końca do końca. Wyobraź sobie, że ktoś włamał się na serwery Slacka, ukradł i opublikował wiadomości Twojej firmy lub rodziny? To byłoby katastrofalne. Szyfrowanie Keybase uniemożliwia włamanie do chmury.

Ponieważ Keybase jest oparty na technologii klucza publicznego, może także obsługiwać kryptowaluty. Wystarczy więc zainstalować aplikację i zarejestrować się w bezpłatnych Lumenach.

🔴Tutaj ściągniesz aplikację Keybase https://keybase.io/download

Obrazkowa instrukcja jak zakwalifikować się do airdropu po zainstalowaniu aplikacji:

1

Następnie trzeba utworzyć 2 papierowe klucze

2

 

3

Na koniec wciśnij "See if you qualify" aby sprawdzić czy się zakwalifikowałeś.

W okolicy 15 następnego miesiąca dostaniesz informację na mail żebyś wszedł na bot w tej aplikacji i potwierdził airdrop. W listopadzie każdy uczestnik otrzymał 688 XLM ( ok.49$ ). W następnych miesiącach będzie pewnie mniej bo coraz więcej ludzi się tu rejestruje ale i tak warto, bo będzie to trwało jeszcze 19 miesięcy.

4

⚠️Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowanie kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.


----------------------------------------
🇬🇧💰👉(EN) Join the Airdrop Stellar (XLM) campaign👈💰

🔘The Giveaway
The Stellar Development Foundation is sending out 100 million Lumens each month, divided equally among all qualifying Keybase users. There are no strings attached; SDF is a non-profit and it wants to give them out. Keybase makes it easy.

If you register, you'll keep receiving Lumens.
SDF is dropping 100 million more on January 15. And 100 million more the month after that.

In total, they are giving 2 billion Lumens (roughly $144 million USD) out using Keybase over the next 20 months. On approximately the 15th of each month, SDF will give the next batch, divided equally among everyone.

Those who join now will participate every month until the end. So people who join earlier will get more.

🔘To Qualify
You must join Keybase, which is free and open source. And you must prove you're a real human, by receiving an SMS.

You must verify a phone number in a country that hasn't attacked us with fake accounts. The current list of acceptable countries is: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Belize, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Chile, Croatia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, French Guiana, Germany, Greece, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Kenya, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Netherlands, Nicaragua, Nigeria, New Zealand, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States, Venezuela.

We will edit this list if necessary.

Canada is excluded due to our inability to verify Canadian phone numbers were not purchased at scale.

🔘And what is Keybase?
Keybase is a free, secure alternative to Slack, WhatsApp, Telegram, and other chat apps. It supports groups big and small, communities, and teams. Inside Keybase, all chats are end-to-end encrypted. Imagine if someone broke into Slack's servers and stole and published your company's or family's messages? It would be devastating. Keybase's encryption makes a cloud break-in impossible.

And because Keybase is powered by public key technology, it also can understand cryptocurrencies. So all you have to do is install the app, and you can register for the free Lumens.

🔴You can download the Keybase application here https://keybase.io/download

Illustrative instructions on how to qualify for airdrop after installing the application:

5

Then you need to create 2 paper keys

6

 

7

Finally, press "See if you qualify" to check if you qualified.

Around 15 the next month you will receive information by email so that you can enter the bot in this application and confirm airdrop. In November, each participant received 688 XLM (about $ 49). In the next months there will probably be less because more and more people register here but it is still worth it, because it will last 19 months.

8

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia