podcastyknm

(PL) Dołącz do nowej kampanii  Airdrop & Referral ZCASH (EN) Join the new Airdrop & Referral ZCASH campaign

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do nowej kampanii  Airdrop & Referral ZCASH👈💰

✅Darmowy kranik ZCASH✅

Dzięki Global Hive Crypto Fountain możesz codziennie odbierać darmowe ZCASH (ZEC), które są natychmiast wysyłane na Twój adres portfela ZCASH.
Co 24h odbieramy od 0.00007 do 0.001 ZEC
Za osoby polecone są losowane nagrody, można zgarnąć nawet 0,1 ZEC.
Rejestracja z linku jest bardzo prosta, potwierdzamy tylko adres email lub łączymy się przez Google.Projekt myśle każdemu znany i z dużym potencjałem dlatego odbieram codziennie. Obecna cena ZEC to ponad 70$

https://globalhive.io/auth/register?ref=3351

Jak korzystać z kranu ZCASH:
Po utworzeniu konta Globalhive będziesz musiał użyć portfela kryptograficznego, który akceptuje ZCASH (Exodus lub Atomic).
Jeśli nie masz adresu ZCASH możesz szybko pobrać portfel EXODUS na telefon komórkowy lub komputer stacjonarny .
Skopiuj i wklej ten adres w polu „Twój adres ZCASH” w kranie.
Maksymalizacja nagród:
Aby zwiększyć swoje nagrody o dziesięć (10x), pobierz przeglądarkę Brave tutaj https://brave.com/dar331 . Po otwarciu zaloguj się ponownie na swoje konto Gobalhive, aby kontynuować.

Zainicjuj wypłatę
Po wykonaniu powyższych czynności wykonaj captcha, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Następnie kliknij przycisk „Odbierz”.
Kryptowalutę można odebrać co 24 godziny. Jeśli zgłosiłeś się poprzedniego dnia, mnożnik gwiazdek zwiększy twoją nagrodę zgodnie z poziomem gwiazd. Kryptowaluta zdeponowana na Twoim koncie będzie znajdować się w losowym zakresie i będzie dostosowywana w oparciu o dzienną cenę USD.

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(EN) Join the new Airdrop & Referral ZCASH campaign👈💰

✅Free ZCASH Faucet✅

With Global Hive Crypto Fountain, you can receive free ZCASH (ZEC) daily, which are instantly sent to your Zcash wallet address.
Every 24h, we pick up from 0.00007 to 0.01 ZEC
Random prizes are awarded for referrals, you can win even 0,1 ZEC.
Registration from the link is very simple, we only confirm the email address or connect via Google. The project is known to everyone and with great potential, that's why I pick it up every day. The current price of the ZEC is around $ 70

https://globalhive.io/auth/register?ref=3351

How to use the Faucet:
Claiming
Once you have created a Globalhive account, you will need to use a crypto wallet that accepts ZCASH
If you do not have a ZCASH wallet address you can quickly download the EXODUS wallet on your Mobile or Desktop.

If using EXODUS, once downloaded, open your wallet, and select the “WALLET” tab on the left. This will open the coin files. Type Zcashs into the search area at the top and select it. Next, select the RECEIVE button and it will display a crypto address highlighted in blue.
Copy and paste this address inside the “Your ZCASH address” field in the Faucet.

Maximizing Rewards:
To increase your rewards by ten (10x), download the Brave browser here https://brave.com/dar331. Once downloaded, install it through the execution file. Once opened, log back into your Gobalhive account to proceed.

Initiate Deposit:
Once the above steps are finished, complete the captcha by following the onscreen instructions.
Next, click on the “Claim” button.
Crypto currency can be claimed every 24 hours. If you claimed the previous day, the star multiplier will increase your reward according to your star level. Cryptocurrency deposited into your account will be within a random range and adjusted based on the daily USD price. (This is to make sure the faucet has sustainable economics.)
For additional ways you can claim more deposits into your account, see the Extra Rewards section below.
Referral Tab
The referral tab is used to manage your referral system. You have two options to invite someone to the Faucet:

Invite them via a link: Found on the REWARDS page, this can be copied and pasted to your friends.
Invite them via email: Found on the REWARDS page. Press the “Invite friends via email” button. When the window opens, emails can be entered into the screen. The more you refer the more you make!

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia