podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Dołącz kampanii Airdrop & Referral AIX DAO (EN) Join the new Airdrop & Referral AIX DAO campaign

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz kampanii Airdrop & Referral AIX DAO👈💰
 

🔥 NIE PRZEGAP LISTOWANIA AIX DAO Z PLATFORMY SLC NA COINSBIT! 🔥

1️⃣ Zarejestruj się na Coinsbit 👇

👉 https://coinsbit.io/referral/958bd644-10a8-44a5-92bb-8e52d2f06449

2️⃣ Wszystkie warunki można znaleźć w bocie Telegrama 👇

👉 https://t.me/aixdao_dropbot?start=r0956575714


✅ Jeśli całkowicie spełnisz wszystkie warunki, otrzymasz:

💵 50 $ w tokenach AIX DAO dla nowych użytkowników Coinsbit

💵 25 $ w tokenach AIX DAO dla już zarejestrowanych na Coinsbit

👥 5 $ w tokenach AIX DAO za osobę poleconą

📔 Warunki AirDrop:

1️⃣ Opublikuj ponownie i prześlij dalej dowolne z Staking Pool CNB; OKB; HT; SXP; AIX DAO od 0,25 do 3% dziennie

🏅 Nagroda za spełnienie warunków airdropu - 300 $ w tokenach AIX DAO.

2️⃣ Nagraj film o giełdzie Coinsbit, puli obstawiania, pożyczkach ₽2₽, palącej loterii i tokenach AIX DAO i opublikuj go w wygodnym dla siebie zasobu medialnym / sieci społecznościowej.

🏅 Nagroda za spełnienie warunków zrzutu - 300 $ w tokenach AIX DAO

3️⃣ A także trzypoziomowy program poleceń:

🏅 Nagroda:
- Za pierwszy poziom polecenia: 5670 AIX DAO (50 $)
- Dla drugiego poziomu polecenia: 2835 AIX DAO (25 $)
- Za trzeci poziom polecenia: 567 AIX DAO (5 $)

✅ Aby sprawdzić, czy warunki są spełnione, wyślij swój pseudonim giełdowy lub pocztę wymiany do «mojego portfela» na bocie lub wypełnij formularz Google (https://forms.gle/6Fi3Hh5FoTUwWQV87)!

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(EN) Join the new Airdrop & Referral AIX DAO campaign👈💰

🔥DON'T MISS THE AIX DAO TOKEN LISTING FROM THE SLC PLATFORM ON COINSBIT! 🔥

1️⃣ Register on the Coinsbit 👇

👉 https://coinsbit.io/referral/958bd644-10a8-44a5-92bb-8e52d2f06449

2️⃣ All conditions you can find in the Telegram bot 👇

👉 https://t.me/aixdao_dropbot?start=r0956575714


✅ If you completely fulfill all Conditions, you will receive:

💵 $50 in AIX DAO tokens for new Coinsbit users

💵 $25 in AIX DAO tokens for already registered Coinsbit

👥 $5 in AIX DAO tokens per Referral

📔 AirDrop conditions:

1️⃣ Repost and retweet any of Staking Pool CNB; OKB; HT; SXP; AIX DAO from 0.25 to 3% per day

🏅Reward for fulfilling the conditions of the Airdrop - $300 in AIX DAO tokens.

2️⃣ Record video about  the Coinsbit exchange, the Staking Pool, the  ₽2₽ loans, the Burning Lottery and about the AIX DAO token and publish it in a convenient for you media resource / social network.

🏅Reward for fulfilling the conditions of the Airdrop - $300 in AIX DAO tokens

3️⃣ And also a three-level referral program:

🏅Reward:
- For the first level of referral: 5670 AIX DAO ( 50$ ) 
- For the second level of referral: 2835 AIX DAO ( 25$ )
- For the third level of referral: 567 AIX DAO ( 5$ )

✅ To check if the conditions are fulfilled, send your exchange nickname or exchange mail to «my wallet» on bot or fill out the Google form (https://forms.gle/6Fi3Hh5FoTUwWQV87)!


⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia