podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Nowy airdrop z Coinsbit - UNIF (EN) NEW AIRDROP FROM THE COINSBIT - UNIF

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Nowy airdrop z Coinsbit - UNIF 👈💰

Pamiętajmy że Coinsbit zawsze rozlicza się z airdropów z użytkownikami.

🌈Drodzy użytkownicy, z przyjemnością informujemy, że projekt SLC (http://slc.center/) uruchamia nowy Airdrop!

🤖 Zacznij od rozmowy z airdrop botem na Telegramie https://t.me/unif_airdrop_bot?start=r0956575714
💠 Support Listing Coin (http://slc.center/) to dodatkowa oferta tokenów, która odbywa się na określonej giełdzie kryptowalut.
🌐 Universal Finance Dot (https://unifdot.com/) to platforma DeFi skupiająca się na obstawianiu, uprawach, pożyczkach i kredytach hipotecznych.
🎰 Token UNIF (https://unifdot.com/) jest oparty na ERC20. Ten token będzie używany w głównym ekosystemie Universal Finance Dot. Universal Finance Dot (UNIF) stanowi podstawę systemu Unif DeFi. Bicie UNIF odbywa się wprost proporcjonalnie do opłat i innych przychodów generowanych przez cały protokół Unif. Token UNIF tworzy unikalną i lukratywną strukturę nagród dla wszystkich posiadaczy, użytkowników protokołów i dostawców płynności. 

🗓 Airdrop będzie trwał od 26.03.2021 11:00 GMT do 26.07.2021 11:00 GMT

📌Warunki udziału:
💵 WARUNKI RAMOWE
1️⃣ Aby być zarejestrowanym na Coinsbit (https://coinsbit.io/referral/958bd644-10a8-44a5-92bb-8e52d2f06449) (dla nowych użytkowników)
2️⃣ Uzyskaj weryfikację (KYC) na Coinsbit (https://coinsbit.io/referral/958bd644-10a8-44a5-92bb-8e52d2f06449) (dla użytkowników bez KYC)
3️⃣ Wspomnij o Coinsbit (https://coinsbit.io/referral/958bd644-10a8-44a5-92bb-8e52d2f06449) , Universal Finance Dot (https://unifdot.com/) i SLC (http://slc.center/) na 3 różnych social mediach (FB, Twitter, etc.)
4️⃣ Subskrybuj dowolny z czatów Telegramu Coinsbit:
Czat telegramowy (https://t.me/coinsbit_chat) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Czat telegramowy (https://t.me/joinchat/AAAAAEhPwic_hKYR44EWog) 🇷🇺
5️⃣ Zapisz się do dowolnego czatu UNIF Telegram:
Czat telegramowy (https://t.me/UNIF_en) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Czat telegramowy (https://t.me/UNIF_ru) 🇷🇺

💰1st LEVEL
📔 Opublikuj post z dowolną wzmianką o giełdzie Coinsbit (https://coinsbit.io/), platformie SLC (http://slc.center/) i tokenie UNIF (https://unifdot.com/) w 3 różnych mediach społecznościowych (takich jak: Instagram, Twitter, Facebook, VK itp.) i pamiętaj o przesłaniu linku do bota 
🏆 Nagroda za spełnienie warunku: 75 $ w tokenach UNIF (2775 UNIF)! 💵

💸2nd LEVEL
Zrealizuj zamówienie na zakup 1000 UNIF!
🔸 Za pomyślne spełnienie warunku uczestnik otrzymuje 15 $ w UNIF (555 UNIF)!

✅ Po spełnieniu warunku wyślij swój adres EMAIL powiązany z Coinsbit do ich bota 

🎖 Możesz również użyć swojego osobistego linku polecającego!

‼ ️ Aby uzyskać dostęp do nowych poziomów zrzutu, musisz spełnić warunki ramowe!

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(EN) NEW AIRDROP FROM THE COINSBIT - UNIF👈💰

Remember that Coinsbit always settles airdrops with users.

🌈Dear users, we are pleased to announce that the SLC project (http://slc.center/) is launching a new Airdrop!

🤖 Start talking to the airdrop bot on Telegram https://t.me/unif_airdrop_bot?start=r0956575714
💠 Support Listing Coin (http://slc.center/) is an additional token offer that takes place on a specific cryptocurrency exchange.
🌐 Universal Finance Dot (https://unifdot.com/) is a DeFi platform focused on staking, crops, loans and mortgages.
🎰 The UNIF token (https://unifdot.com/) is based on the ERC20. This token will be used in the core Universal Finance ecosystem. Universal Finance Dot (UNIF) is the backbone of the Unif DeFi system. The beating of the UNIF is in direct proportion to the fees and other revenues generated by the entire Unif protocol. The UNIF token creates a unique and lucrative reward structure for all holders, protocol users and liquidity providers.

🗓 Airdrop will run from 3/26/2021 11:00 GMT to 7/26/2021 11:00 GMT

📌Conditions for participation:
💵 FRAMEWORK CONDITIONS
1️⃣ To be registered on Coinsbit (https://coinsbit.io/referral/958bd644-10a8-44a5-92bb-8e52d2f06449) (for new users)
2️⃣ Get Verified (KYC) on Coinsbit (https://coinsbit.io/referral/958bd644-10a8-44a5-92bb-8e52d2f06449) (for non-KYC users)
3️⃣ Mention Coinsbit (https://coinsbit.io/referral/958bd644-10a8-44a5-92bb-8e52d2f06449), Universal Finance Dot (https://unifdot.com/) and SLC (http://slc.center/ ) on 3 different social media (FB, Twitter, etc.)
4️⃣ Subscribe to any of the Coinsbit Telegram chats:
Telegram chat (https://t.me/coinsbit_chat) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Telegram chat (https://t.me/joinchat/AAAAAEhPwic_hKYR44EWog) 🇷🇺
5️⃣ Subscribe to any UNIF Telegram chat:
Telegram chat (https://t.me/UNIF_en) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Telegram chat (https://t.me/UNIF_ru) 🇷🇺

💰1st LEVEL
📔 Publish a post with any mention of Coinsbit exchange (https://coinsbit.io/), SLC platform (http://slc.center/) and Universal Finance Dot (https://unifdot.com/) in 3 different resource media (such as: Instagram, Twitter, Facebook, VK etc) and be sure to send the bot link 
🏆 Reward for meeting the condition: $ 75 in UNIF tokens (2775 UNIF)! 💵

💸2nd LEVEL
Checkout for 1000 UNIF!
🔸 For successful fulfillment of the condition, the participant receives $ 15 in UNIF (555 UNIF)!

✅ Send your Coinsbit related EMAIL to their bot once the condition is met

🎖 You can also use your personal referral link!

‼ ️ To access the new dump levels, you must meet the framework conditions! 

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia