podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) NOWY AIRDROP Z PLATFORMY SLC! (EN) NEW AIRDROP FROM THE SLC PLATFORM!

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) NOWY AIRDROP Z PLATFORMY SLC!👈💰

🌈Drodzy użytkownicy, z przyjemnością informujemy, że projekt SLC (http://slc.center/) uruchamia nowy Airdrop!

🤖 Zacznij o rozmowy z airdrop botem na Telegramie https://t.me/trvairdropbot?start=r0956575714

💠Support Listing Coin (http://slc.center/) to dodatkowa oferta tokenów, która odbywa się na określonej giełdzie kryptowalut.

🌐Traveller (https://traveller.help/) to zdecentralizowana aplikacja. Zapewnia podróżnym wiele ważnych usług, które są niezbędne podczas podróży. Aplikacja Traveler (https://traveller.help/) umożliwia tworzenie unikalnych tras, znajdowanie istniejącej trasy, znajdowanie podróżującego przyjaciela lub uzyskanie pomocy wirtualnego biura podróży, jeśli potrzebna jest pomoc przed, w trakcie i po zakończeniu podróży.

🎯 Tokeny TRV (https://traveller.help/) umożliwiają przenoszenie tokenów partnerów Traveler (https://traveller.help/). Każdy klient może płacić tokenami za usługi partnerów lub sprzedawać je w razie potrzeby.

🗓 Airdrop będzie trwał od 05.01.2021 19:00 GMT do 05.04.2021 19:00 GMT

📌Warunki udziału:

💵 WARUNKI RAMOWE

1️⃣ Aby być zarejestrowanym na Coinsbit (https://coinsbit.io/referral/958bd644-10a8-44a5-92bb-8e52d2f06449) (dla nowych użytkowników)

2️⃣ Uzyskaj weryfikację (KYC) na Coinsbit (https://coinsbit.io/referral/958bd644-10a8-44a5-92bb-8e52d2f06449) (dla użytkowników bez KYC)

3️⃣ Wspomnij o Coinsbit (https://coinsbit.io/), TRV (https://traveller.help/) i SLC (http://slc.center/) w dowolnym źródle informacji

4️⃣ Subskrybuj dowolny z czatów Telegramu Coinsbit:
Czat telegramowy (https://t.me/coinsbit_chat) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Czat telegramowy (https://t.me/joinchat/AAAAAEhPwic_hKYR44EWog) 🇷🇺
Czat telegramowy (https://t.me/coinsbit_chat_esp) 🇪🇸
Czat telegramowy (https://t.me/coinsbit_chat_vietnam) 🇻🇳
Czat telegramowy (https://t.me/IndonesianCoinsbit) 🇮🇩
Czat telegramowy (https://t.me/CoinsbitBangladesh) 🇧🇩
Czat telegramowy (https://t.me/CoinsbitIndia) 🇮🇳

5️⃣ Zapisz się do dowolnego czatu TRV Telegram:
Czat telegramowy (https://t.me/traveller_official) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Czat telegramowy (https://t.me/traveller_ru) 🇷🇺

💰1st LEVEL
📔 Opublikuj post z dowolną wzmianką o giełdzie Coinsbit (https://coinsbit.io/), platformie SLC (http://slc.center/) i tokenie TRV (https://traveller.help/) w 3 różnych mediach zasobów (takich jak: Instagram, Twitter, Facebook, VK itp.) i pamiętaj o przesłaniu linku do bota https://t.me/trvairdropbot?start=r0956575714 lub wypełnieniu formularza Google (https://forms.gle/tFNjuHJmE5vcCwux7).

🏆 Nagroda za spełnienie warunku: 300 $ w tokenach TRV (11100 TRV)! 💵

🎯 Token SLC (http://slc.center/) ma funkcję nagrywania dostępną dla użytkowników. Będziesz mógł samodzielnie spalić swoje tokeny, co zwiększy wartość i wzrost tokenu SLC (http://slc.center/).

⚡️ Co więcej, kupując token SLC (http://slc.center/) masz dostęp do unikalnych ofert i innych projektów z platformy SLC (http://slc.center/).

🌈 Za wypalanie tokenów SLC (http://slc.center/) dostępne będą bonusy następującego typu:
• rangi dla społeczności SLC (http://slc.center/).
• ekskluzywne pule do obstawiania BTC; USDT i SLC (http://slc.center/).
• wzrost liczby otrzymywanych zrzutów.
• wyłączne warunki zakupu tokenów prezentowane przez platformę SLC (http://slc.center/).
• co 2 tygodnie losowi posiadacze tokenów SLC (http://slc.center/) otrzymają bonusy.

💸2nd LEVEL

Zrealizuj zamówienie na zakup 1000 SLC!

🔸 Za pomyślne spełnienie warunku uczestnik otrzymuje 60 $ w TRV (2220 TRV)!

✅ Po spełnieniu warunku wyślij swój adres EMAIL powiązany z Coinsbit (https://coinsbit.io/) do naszego bota @trvairdropbot lub wypełnij formularz Google (https://forms.gle/tFNjuHJmE5vcCwux7).

💎 3-POZIOMOWY PROGRAM REFERENCYJNY

- Nagroda za polecenie pierwszego poziomu: 10 $ w tokenach TRV (370 TRV)
- Nagroda za polecenie drugiego poziomu: 5 $ w tokenach TRV (185 TRV)
- Nagroda za polecenie trzeciego poziomu: 1 $ w tokenach TRV (37 TRV)

🎖 Możesz również użyć swojego osobistego linku polecającego!

Nagroda dla każdego użytkownika zarejestrowanego przez Twój link polecający: 100 $ w tokenach TRV (3700 TRV).

‼ ️ Aby uzyskać dostęp do nowych poziomów zrzutu, musisz spełnić warunki ramowe!

💥 Spełniając warunki wszystkich poziomów, możesz zarobić 6000 $ w tokenach TRV (222000 TRV) ❗️

⚡️ Bardziej szczegółowe warunki Airdrop w bocie Telegram: https://t.me/trvairdropbot?start=r0956575714

✅ Skorzystaj z poniższych linków, aby uzyskać więcej informacji:
- Stronie internetowej
 (http://slc.center/) - SLC Telegram Channel
 (https://t.me/slc_official) - SLC Chat Ru
 (https://t.me/slc_ru) - SLC Chat EN
 (https://t.me/slc_en) - SLC TRV (https://traveller.help/)

🚀 Bądź na bieżąco, aby otrzymywać aktualizacje i najnowsze wiadomości z Coinsbit (https://coinsbit.io/)!

‼ ️ Aby uzyskać dostęp do nowych poziomów zrzutu, musisz spełnić warunki ramowe!

⚠️ Aby sprawdzić, czy warunki są spełnione, wpisz poniżej TYLKO LINK potwierdzenie umieszczenia informacji i wyślij do bota!

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(EN) NEW AIRDROP FROM THE SLC PLATFORM!👈💰

🌈Dear users, we are glad to inform you that the SLC (http://slc.center/) project launches a new Airdrop!

🤖 Start talking to the airdrop bot on Telegram https://t.me/trvairdropbot?start=r0956575714

💠Support Listing Coin (http://slc.center/) (SLC (http://slc.center/)) is a secondary token offering that takes place on a specific cryptocurrency exchange. 

🌐Traveller (https://traveller.help/) is an app that is decentralized. It provides travelers with many important services that are necessary during trips. The Traveller (https://traveller.help/) app allows creating unique routes, find the existing route, find a traveling friend, or get a virtual travel agent if any help needed before, during, and after the actual trip.

🎯 TRV tokens (https://traveller.help/) allow transferring Traveller (https://traveller.help/)  partners’ tokens. Every client can pay for partners’ services with tokens or sell them if needed.

🗓 The Airdrop will last from  05.01.2021 19:00 GMT to 05.04.2021 19:00 GMT

📌Conditions for participation:

💵 FRAMEWORK CONDITIONS

1️⃣ To be registered on Coinsbit (https://coinsbit.io/referral/958bd644-10a8-44a5-92bb-8e52d2f06449)  (for new users)

2️⃣ Get verified (KYC) on Coinsbit (https://coinsbit.io/) (for users without KYC)

3️⃣ Mention the Coinsbit (https://coinsbit.io/), TRV (https://traveller.help/) and SLC (http://slc.center/) on any information resource

4️⃣ Subscribe to any of Coinsbit's Telegram chats:

Telegram chat (https://t.me/coinsbit_chat) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Telegram chat (https://t.me/joinchat/AAAAAEhPwic_hKYR44EWog) 🇷🇺
Telegram chat (https://t.me/coinsbit_chat_esp) 🇪🇸
Telegram chat (https://t.me/coinsbit_chat_vietnam) 🇻🇳
Telegram chat (https://t.me/IndonesianCoinsbit) 🇮🇩
Telegram chat (https://t.me/CoinsbitBangladesh) 🇧🇩
Telegram chat (https://t.me/CoinsbitIndia) 🇮🇳

5️⃣Subscribe to any of the TRV Telegram Chats:

Telegram chat (https://t.me/traveller_official) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Telegram chat (https://t.me/traveller_ru) 🇷🇺

💰1st LEVEL

📔 Make a post with any mention of Coinsbit (https://coinsbit.io/) exchange, SLC (http://slc.center/)  platform and TRV (https://traveller.help/) token in 3 different media resources (such as: Instagram, Twitter, Facebook, VK, etc.) and make sure to send the link to the bot @trvairdropbot or fill in the Google form (https://forms.gle/tFNjuHJmE5vcCwux7).

🏆The reward for fulfilling the condition: 300$ in TRV tokens (11100 TRV)!💵

🎯 The SLC (http://slc.center/) token has a burnable function available for users. You will be able to burn your tokens by yourself, that will add value and growth to the  SLC (http://slc.center/) token.

⚡️Moreover, buying SLC (http://slc.center/) token you are able to get an access to unique listings and other projects from the SLC (http://slc.center/) platform.

🌈 Bonuses of the following type will be available for burning of SLC (http://slc.center/) tokens:
• ranks for the SLC (http://slc.center/) community.
• exclusive staking pools for BTC; USDT and SLC (http://slc.center/).
• increase in received Airdrops.
• exclusive conditions for buying tokens presented by the  SLC (http://slc.center/) platform.
• every 2 weeks random holders of SLC (http://slc.center/) tokens will receive bonuses.  

💸2nd LEVEL

Execute order to buy 1000 SLC!

🔸 For successfully fulfilling the condition, the participant receives 60$ in TRV (2220 TRV)!

✅ Once you have fulfilled the condition, send your EMAIL address associated with Coinsbit (https://coinsbit.io/) to our bot https://t.me/trvairdropbot?start=r0956575714 or fill in the Google form (https://forms.gle/tFNjuHJmE5vcCwux7).

💎 A 3-LEVEL REFERRAL PROGRAM

- Reward for a 1st level referral: 10$ in TRV tokens (370 TRV)
- Reward for a 2nd level referral: 5$ in TRV tokens (185 TRV)
- Reward for a 3rd level referral: 1$ in TRV tokens  (37 TRV)

🎖 You can also use your personal referral link!

Reward for each user registered through your referral link: 100$ in TRV tokens (3700 TRV). 

‼️ To gain access to the new levels of airdrop you must fulfill the framework conditions!

💥 By fulfilling the conditions of all levels you can earn 6000$ in TRV tokens ( 222000 TRV)❗️

⚡️ More detailed conditions of Airdrop in Telegram bot: @trvairdropbot

✅ Follow the links below to get more info: 
- Website
 (http://slc.center/)- SLC Telegram Channel
 (https://t.me/slc_official)- SLC Chat Ru
 (https://t.me/slc_ru)- SLC Chat EN
 (https://t.me/slc_en)- SLC TRV (https://traveller.help/) 

🚀Stay tuned to get updates and latest news from Coinsbit (https://coinsbit.io/)!

‼️ To gain access to the new levels of airdrop you must fulfill the framework conditions!

⚠️ To check if the conditions are fulfilled, type below ONLY LINK confirmation of information placement and send to the bot!

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia