podcastyknm

(PL) StormGain - wydobywaj kryptowaluty i otrzymuj do 20 USDT miesięcznie ZA DARMO (EN) StormGain - Mine crypto & Get up to 20 USDT monthly FOR FREE

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) StormGain - wydobywaj kryptowaluty i otrzymuj do 20 USDT miesięcznie ZA DARMO 👈💰

Krok po kroku:
🔹Zarejestruj się w  StormGain  https://app.stormgain.com/friend/BNS16886367 i zaloguj się na swoje konto. Na start dostaniesz 3 USD!!!
🔹W menu kliknij „ Miner ” i „ Activate ”. Możesz rozpocząć wydobycie co 4 godziny.
🔹Kiedy zarobisz 10 USDT, możesz je wypłacić na swoje saldo. Możesz handlować swoim saldem i wypłacać z niego zyski.
🔹Udostępnij również swój link polecający i 15% prowizji zapłaconych przez osoby zarejestrowane za pomocą Twojego linku oraz 15% środków wypłaconych z Cryptominer przez Twoje polecenia.
🔥Uwaga:  dla większej wygody możesz również pobrać  aplikację mobilną StormGain: iOS https://app.adjust.com/drm4v2f?campaign=terminal&adgroup=page_about&creative=appstore-button lub Android https://app.adjust.com/5hbd264?campaign=terminal&adgroup=page_about&creative=appstore-button

StormGain to platforma do handlu i inwestowania w kryptowaluty. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą czerpać zyski ze wzrostu lub spadku rynku kryptowalut oraz z długoterminowych inwestycji w aktywa kryptograficzne. Możesz teraz zacząć handlować 25 różnymi kontraktami futures na kryptowaluty z dźwignią do x300 lub po prostu kupować i trzymać kryptowaluty.
Zyski, straty, salda kont i wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego są denominowane w stabilnym uwięzi kryptowalutowej (USDT). Ta unikalna funkcja eliminuje znaczne ryzyko kursowe, które jest typowe dla kryptowalut o bardzo dużej zmienności, takich jak Bitcoin i Ethereum, dzięki czemu zapewniają kontrolę nad ryzykiem i zyskiem.
Szybki proces rejestracji StormGain (potrzebny jest tylko adres e-mail i hasło) i nowoczesna technologia bezpieczeństwa, w tym uwierzytelnianie dwuskładnikowe, przyczyniają się do wyjątkowego doświadczenia użytkownika. Ich handlowcy również nie muszą przechodzić weryfikacji tożsamości. Rozpocznij handel natychmiast po rejestracji.

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(EN) StormGain - Mine crypto & Get up to 20 USDT monthly FOR FREE 👈💰

Step by Step:
🔹Register on StormGain https://app.stormgain.com/friend/BNS16886367 and login to your account. You will get 3 USD for start !!!
🔹In the menu, click on “Miner” and “Activate“. You can start mining every 4 hours.
🔹When you earn 10 USDT, you can withdraw it to your balance. You can trade with your balance and withdraw profits from it.
🔹Also, share your referral link and 15% of commissions paid by the people registered with your link and 15% of funds withdrawn from Cryptominer by your referrals.
🔥Note: For added convenience, you can also download the StormGain mobile app iOS https://app.adjust.com/drm4v2f?campaign=terminal&adgroup=page_about&creative=appstore-button or Android https://app.adjust.com/5hbd264?campaign=terminal&adgroup=page_about&creative=appstore-button

StormGain is a cryptocurrency margin trading and investing platform. It’s the solution for those who want to profit from either the growth or drop of the cryptocurrency market and from long-term investments in crypto assets. You can now start trading 25 different trading cryptocurrency futures contracts with leverage of up to x300, or just buy and hold crypto.
Profits, losses, account balances and margin requirements are denominated in the stable cryptocurrency Tether (USDT). This unique feature eliminates the substantial exchange rate risk that is typical of very high-volatility cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, which is how they offer you control over your risks and profit.
StormGain’s quick registration process (only an e-mail address and password are needed) and modern security technology, including two-factor authentication, contribute to its exceptional user experience. Their traders also don’t need to go through identity verification. Start trading immediately after registration.

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia