podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Weź 10 Euro bonusu na start w Blackcatcard (EN) Get a 10 Euro starting bonus at Blackcatcard

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Weź 10 Euro bonusu na start w Blackcatcard👈💰

Instrukcja:
1. Wchodzimy na stronę internetową https://blackcatcard.com/ z przeglądarki na komputerze najlepiej Google Chrome żeby było tłumaczenie polskie strony.

2. Rejestrujemy się i wpisujemy swoje dane osobowe.
3. W końcowym procesie rejestracji załączamy przednią stronę dokumentu oraz selfi i wpisujemy kod promocyjny: AAOKT5 (bez niego nie otrzymamy bonusu).
4. Po rejestracji przyjdzie SMS z prośbą o uzupełnienie danych wtedy klikamy w link z SMS-a i przesyłamy potwierdzenie adresu zamieszkania np. wyciąg z konta z ostatnich trzech miesięcy w formacie pdf bądź też rachunek za media (Dodać trzeba że weryfikacja może potrwać do 21 dni).
5. W chwili otwarcia konta bonus 10€ jest wypłacany do 5 dni (U mnie dotarł w ciągu godziny).

Uwaga !!!
Jeśli mamy nowy dowód to skan robimy w najwyższej rozdzielczości i łączymy obie strony i weryfikacja tylko przez kompa z kamerą  
Sposób sprawdzony, wszystko wypłacalne - sam dziś wypłaciłem zamieniając wszystko na XRP i wysłałem na portfel 

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(EN) Get a 10 Euro starting bonus at Blackcatcard 👈💰

Instruction:
1. We enter the website https://blackcatcard.com/ from a browser on a computer

2. We register and enter our personal data.
3. In the final registration process, we attach the front side of the document and selfi and enter the promotional code: AAOKT5 (we will not receive the bonus without it).
4. After registration, an SMS will come with a request to complete the data, then we click the link from the SMS and send the confirmation of the address of residence, e.g. account statement for the last three months in pdf format or a utility bill (You must add that the verification may take up to 21 days).
5. When the account is opened, the € 10 bonus is paid out within 5 days (it was delivered to me within an hour).

Caution !!!
If we have a new proof, we make the scan in the highest resolution and connect both sides and verify only the computer with the camera
A proven method, everything is solvent - today I paid out myself, converting everything to XRP and sent it to my wallet 

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia