podcastybitcoinpl.orgknm

(PL) Wykopuj Bitcoin Legend na telefonie (ENG) Mine Bitcoin Legend on phone

🇬🇧💰👉(ENG) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Wykopuj Bitcoin Legend na telefonie 👈💰

BitcoinLegend to nie tylko aplikacja do wydobywania BCL, ale także gra metaverse z kartą Hero NFT inspirowaną Avengersami Marvela. Zrzut na dużą skalę i przedsprzedaż odbyły się na żywo.
Dołącz do BitcoinLegend, aby otrzymać na start 10 BCL za darmo. Aby otrzymać bonus, użyj tego kodu: em24c3ydw6t
Do rejestracji konta potrzebujesz tylko Gmaila.
Pobierz aplikację z Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitlegendapp&fbclid=IwAR00RjcuuuDnNj-YpQqcTH7l1DMQ-GTbf2epyEfHljbKWvq4nQMXweAoGVU
Pobierz aplikację z App Store - https://apps.apple.com/us/app/bitcoinlegend/id1591021356?fbclid=IwAR0jASgAccrMS2SerniugRiNu7349lW_B8rXPBrManlJk2eVwrO0xwanchQ
Otwieraj tą apkę co 24h aby kopać dalej.

Airdrop jest dystrybuowany za darmo w wysokości 50 mln BCL. Jest zrzucany w 3 rundach.
Każda zostanie podzielona na 10M BCL (50BCL/użytkownik) w pierwszej fazie(zakończona),
20M BCL(25BCL/użytkownik) w drugim (aktualna) i 20M BCL(15BCL/użytkownik) w trzecim.
Co więcej, użytkownicy, którzy kopią, mogą uzyskać więcej BCL dziennie
według halvingu po pobraniu aplikacji górniczej.
60 mln BCL w przedsprzedaży, a cena przedsprzedażna to 1 ETH = 20 000 BCL.
Po zakończeniu przedsprzedaży BCL będzie notowany na giełdach takich jak LBank i MEXC.

Zasady airdropu
BCL zakończy airdrop 10:00 (UTC+8) 28 lutego 2022 r..
Użytkownicy społeczności mogą uczestniczyć w ich airdropie, instalując aplikację BitcoinLegend.
Wydobywanie musi odbywać się przynajmniej do końca zrzutu. Początkowa ilość zrzutu to 25 BCL.
Zrzut jest całkowicie darmowy, a nagrody z zrzutu zostaną przekazane do aplikacji wydobywczej po zakończeniu zrzutu.
Użytkownicy mogą otrzymać dodatkowe nagrody w postaci tokenów BCL zapraszając znajomych do udziału w airdropie.
Możesz otrzymać 50 tokenów BCL za każdego zaproszonego znajomego.
Możesz zaprosić do 50 znajomych i zdobyć 2500 tokenów BCL.
Ilość do zrzutu jest ograniczona, a wydawanie BCL jest niewielkie.
Szacunkowa cena BCL to 0,75 USD. 

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(ENG) Mine Bitcoin Legend on phone 👈💰

BitcoinLegend is not only a BCL mining app, but also a metaverse game featuring the Hero NFT card inspired by the Marvel Avengers. Large-scale dump and pre-sale took place live.
Join BitcoinLegend to get 10 BCL free to start. To get the bonus use this code: em24c3ydw6t
You only need Gmail to register an account.
Download the app from Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitlegendapp&fbclid=IwAR00RjcuuuDnNj-YpQqcTH7l1DMQ-GTbf2epyEfHljbKWvq4nQMXweAoGVU
Download the app from the App Store - https://apps.apple.com/us/app/bitcoinlegend/id1591021356?fbclid=IwAR0jASgAccrMS2SerniugRiNu7349lW_B8rXPBrManlJk2eVwrO0xwanchQ
Open this app every 24 hours to keep mining.

Airdrop is distributed for free in the amount of BCL 50 million. It is dropped in 3 rounds.
Each will be split into 10M BCL (50BCL / user) in the first phase (completed),
20M BCL (25BCL / user) on the second (current) and 20M BCL (15BCL / user) on the third.
Moreover, users who mine can get more BCL per day
according to halving after downloading the mining app.
60 million BCL in pre-sale, and the pre-sale price is 1 ETH = 20,000 BCL.
After the pre-sale is complete, BCL will be listed on exchanges such as LBank and MEXC.

Airdrop rules
BCL will end airdrop at 10:00 (UTC + 8) on February 28, 2022.
Community users can participate in their airdrop by installing the BitcoinLegend app.
Extraction must be carried out at least until the end of the discharge. The initial dump amount is 25 BCL.
The dump is completely free and the dump rewards will be transferred to the mining app once the dump is complete.
Users can receive additional rewards in the form of BCL tokens by inviting friends to participate in the airdrop.
You can receive 50 BCL tokens for each friend you invite.
You can invite up to 50 friends and earn 2,500 BCL Tokens.
The quantity to be dumped is limited and the spending of BCL is small.
The estimated price of the BCL is $ 0.75. 

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia