podcastyknm

(PL) ⚒Wykopuj CTM na telefonie (ENG) ⚒Cheatmoon Mining App

🇬🇧💰👉(ENG) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Wykopuj CTM na telefonie 👈💰

⚒Aplikacja do kopania CTM - Cheatmoon
🔵 Token CTM, czyli własną walutę sieci, zdobywasz poprzez wydobywanie ich na telefonie, podobnie jak w sieci Pi Network lub Bee. Z tą różnicą że CTM jest już w obrocie (na dn. 1.10.2023 1$ to 11000 CTM)
✅ Uruchamiasz wydobycie raz dziennie, aby zdobyć tokeny CTM. Na start kopiesz 10 CTM na godzinę.
🎁 Prezenty-niespodzianki (1-25 CTM) otrzymasz otwierając reklamę. Można to robić co 20 minut. Dodatkowo za reklamy zwiększa Ci się ilość kopanych CTM na godzinę.
🔴 Dodatkowe tokeny CTM możesz zdobywać  kopiąc je na przeglądarce.
🔍Pobierz aplikację na :
- iPhone https://apps.apple.com/us/app/cheatmoon-network-defi-asset/id1595810714
- Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cheatmoon.minecheatmoon
👥 Rejestrując się za pomocą kodu referencyjnego, zyskujesz +10 CTM. Mój kod referencyjny: Jerzyk49

Tu na Uniswap można sprawdzić aktualną cenę https://app.uniswap.org/swap?inputCurrency=0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7&outputCurrency=0x2A168c00310451E7024E1149A433c796c72d515D&chain=mainnet i sprzedać CTM

Jak korzystać z węzła górniczego?
Tu https://cheatmoon.com/node/dashboard musisz podłączyć swój portfel, aby węzeł prawidłowo deponował zarobki.
Tu znajdziesz swój adres CTM i hasło do węzła ctm

Węzeł działa tak długo, jak okno przeglądarki jest otwarte.
Za każdym razem, gdy węzeł zakończy pakiet transakcyjny, otrzymasz nagrody.
Nagrody można odebrać w aplikacji, gdy węzeł osiągnie minimalny próg. (800 CTM)
Po osiągnięciu progu nagrody, musisz zebrać nagrody przed ponownym uruchomieniem węzła. Odbywa się to ręcznie.
Dzięki algorytmowi Cheatmoon nigdy nie zabraknie Ci transakcji, węzły nie konkurują ze sobą podczas kopania. Pomagają sobie nawzajem w walidacji transakcji.

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(ENG) ⚒Cheatmoon Mining App👈💰

⚒ CTM mining app - Cheatmoon
🔵 You obtain the CTM token, the network's own currency, by mining them on your phone, just like in the Pi Network or Bee network. The difference is that CTM is already in circulation (as of October 1, 2023, $1 is 11,000 CTM)
✅ You run mining once a day to earn CTM tokens. To start, you mine 10 CTM per hour.
🎁 You will receive surprise gifts (1-25 CTM) by opening the ad. This can be done every 20 minutes. Additionally, for advertising you increase the number of CTMs mined per hour.
🔴 You can earn additional CTM tokens by connecting your mining in your browser.
🔍Download the app on:
- iPhone https://apps.apple.com/us/app/cheatmoon-network-defi-asset/id1595810714
- Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cheatmoon.minecheatmoon
👥 By registering with a referral code, you gain +10 CTM. My reference code: Jerzyk49

You can check the current price here on Uniswap https://app.uniswap.org/swap?inputCurrency=0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7&outputCurrency=0x2A168c00310451E7024E1149A433c796c72d515D &chain=mainnet and sell CTM

How to use a mining node?
Here https://cheatmoon.com/node/dashboard you need to connect your wallet so that the node deposits earnings correctly.
Here you will find your CTM address and node passwordctm1

The node runs as long as the browser window is open.
Every time a node completes a transaction packet, you will receive rewards.
Rewards can be claimed in the app once the node reaches the minimum threshold. (800CTM)
Once you reach the reward threshold, you must collect the rewards before restarting the node. This is done manually.
Thanks to the Cheatmoon algorithm, you will never run out of transactions, nodes do not compete with each other when mining. They help each other validate transactions.

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia