podcastyknm

(PL) Wystaw się na airdrop od XION (ENG) Get exposed to airdrop from XION

🇬🇧💰👉(ENG) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Wystaw się na airdrop od XION 👈💰

Quiz: Seria edukacyjna XION, część 1 👀

PRZEGLĄD
Seria edukacyjna zapewnia wciągającą i dogłębną eksplorację wielu nowatorskich możliwości XION. Zagłębia się w wizję XION, jego zawiłości i tego, co sprawia, że ​​jest on gotowy do przekształcenia krajobrazu Web3.

QUIZY
Quizy z serii Learning są starannie opracowane, aby rzucić wyzwanie Twojemu zrozumieniu i zachęcić do krytycznego myślenia podczas zagłębiania się w podstawowe koncepcje i funkcje XION. Quizy dadzą Ci możliwość utrwalenia zdobytej wiedzy, ugruntowania wiedzy i zdobycia pewności siebie potrzebnej do łatwego poruszania się po ekosystemie XION.

KROKI:
#1: Przeczytaj wszystkie części serii Learning - nieobowiązkowe :) https://xion.burnt.com/blog/xion-learning-series-quiz
#2: Ukończ quiz z wynikiem 13/13 https://forms.gle/5sCnRLqUADZQQ3uS6
#3: Odbierz swój OAT https://galxe.com/burnt/campaign/GCVzyUngRq czas oczekiwania na weryfikację ok.24h
#4: Odbierz swoją odznakę i rolę https://guild.xyz/burnt
#5: Odpowiedzi do quizu:
1. XION to blockchain pierwszej warstwy
2. Główny zespół programistów stojący za XION
3. Wdrożenie: udostępnienie Web3 każdemu i wszędzie
4. Wszystkie powyższe
5. Prawda
6. Tak, XION jest kompatybilny z ponad 50 innymi sieciami
7. Wszystko powyższe
8. Abstrakcja
9. XION ma natychmiastową finalność i może osiągnąć ponad 10 000 TPS
10. Prawda
11. Wszystkie powyższe
12. Wszystkie powyższe
13. Oznacza to, że XION może akceptować wiele typów podpisów kryptograficznych, znacznie zwiększając interoperacyjność
14. Opcjonalnie możesz napisać co Ci się podoba w XION

Dodatkowo polecam też zrobić inne OAT-y XION https://galxe.com/burnt/campaign/GChrfUN9iA

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(ENG) Get exposed to airdrop from XION👈💰

Quiz: XION Learning Series Part 1 👀

OVERVIEW
The Learning Series provides an immersive and in-depth exploration of XION’s many novel capabilities. It dives deeper into the vision for XION, its intricacies, and what makes it poised to transform the Web3 landscape.

QUIZZES
Learning Series quizzes are thoughtfully crafted to challenge your understanding and encourage critical thinking while delving into XION’s core concepts and features. The quizzes will give you the opportunity to reinforce what you’ve learned, solidify your knowledge, and gain the confidence needed to navigate the XION ecosystem with ease.

STEPS:
#1: Read through all the Learning Series installments https://xion.burnt.com/blog/xion-learning-series-quiz
#2: Complete the quiz with a perfect score https://forms.gle/5sCnRLqUADZQQ3uS6
#3: Claim your OAT https://galxe.com/burnt/campaign/GCVzyUngRq
#4: Claim your badge & role https://guild.xyz/burnt
#5: Quiz Answers:
1. XION is a layer-one blockchain
2. The core development team behind XION
3. Adoption: Making Web3 accessible to everyone, everywhere
4. All of the above
5. True
6. Yes, XION is interoperable with 50+ other networks
7. All of the above
8. Abstraction
9. XION has instant finality, and can achieve 10,000+ TPS
10. True
11. All of the above
12. All of the above
13. It means XION can accept multiple types of cryptographic signatures, vastly increasing interoperability
14. Optionally, you can write what you like about XION

Additionally, I also recommend making other XION OATs https://galxe.com/burnt/campaign/GChrfUN9iA

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia