podcastyknm

(PL) Wystaw się na airdrop z drugiej warstwy BNB - aktualizacja (ENG) New L2 on BNB, airdrop possible - update

🇬🇧💰👉(ENG) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Wystaw się na airdrop z drugiej warstwy BNB - aktualizacja (kolejne kroki)👈💰

🚨Ciekawe wieści od Binance:
Uruchomiono nowy łańcuch warstwy 2 o nazwie opBNB. opBNB – blockchain EVM zbudowany na Optimism, który ma na celu rozwiązanie problemu skalowalności BSC.
opBNB został niedawno uruchomiony w Testnecie, a Mainnet ma zostać uruchomiony w trzecim kwartale 2023 roku.
Przygotuj się na możliwy airdrop!

Koszt: BEZPŁATNY
Czas: 5-10 min

Oto twoje kroki do wykonania👇

Krok 1: Jeżeli jeszcze nie masz to poproś o tokeny sieci testowej BNB.
http://faucet.quicknode.com/binance-smart-chain/bnb-testnet
http://testnet.binance.org/faucet-smart
http://faucets.chain.link/bnb-chain-testnet

Krok 2: Prześlij swóje tBNB na opBNB.
▻ Przejdź do https://opbnb-testnet-bridge.bnbchain.org
▻ Połącz swój portfel
▻ Kliknij „Deposit” i potwierdź transakcję

Krok 3: Przejdź do https://zkbridge.com i podłącz swój portfel.
▻ Przełącz się na sieć testową BNB
▻ Kliknij na NFT Faucet
▻ Wybierz ZkBridge na opBNB
▻ Włącz łańcuch BNB i odbierz swój NFT

Krok 4: Połącz NFT z siecią opBNB.
▻ Wybierz „ZkBridge NFT”
▻ Zaimportuj swój NFT
▻ Wybierz sieć opBNB
▻ Zatwierdź i potwierdź transakcję
▻ Odbierz swój NFT

Krok 5: Odbierz swoje punkty i OAT's w Galxe.
▻ Przejdź do https://galxe.com/polyhedra/campaign/GCussUEegu
▻ Odbierz „opBNB NFT Mint” i „opBNB NFT Cross Chain”

Uwaga: wyświetlenie uprawnień może potrwać kilka minut.

Nowe kroki :  🟢Wejdź TUTAJ (https://defusion.ai/)
• Połącz z Metamask (opBNB)
• Kliknij AIGC Tool Box
• Wpisz dowolne słowo w monicie
• Wymień NFT i potwierdź tx tansakcji
• Rób to codziennie do 30 dni
• Tu możesz poczytać o szczegółach  https://degofinance.medium.com/defusion-the-anticipation-grows-as-it-arrives-on-opbnb-2d3797da544a
• Szmaragdowy Herb: Mintuj łącznie 7 NFT w ciągu pierwszych 7 dni
• Szafirowa Gwiazda: Mintuj łącznie 14 NFT w ciągu pierwszych 14 dni
• Diamentowa Korona: Mintuj łącznie 30 NFT w ciągu pierwszych 30 dni

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(ENG) New L2 on BNB, airdrop possible - update - new step👈💰

The new Layer 2 chain called opBNB has been launched. Brace yourself for the largest airdrop in history!

Cost: FREE
Time: 5-10 min
----------------------------------------------------------------------
Yesterday, Binance dropped a bombshell: opBNB - an EVM blockchain built on Optimism, which aims to solve the scalability issue of BSC.

opBNB was recently launched in Testnet, and the Mainnet is scheduled to launch in Q3 of 2023.
Binance is sitting on a goldmine, and early adopters could score big with their potential airdrop.

Airdrop Strategy ♛
Here are your steps 👇

Step 1: Request testnet tokens.
http://faucet.quicknode.com/binance-smart-chain/bnb-testnet
http://testnet.binance.org/faucet-smart
http://faucets.chain.link/bnb-chain-testnet

Step 2: Bridge your tBNB to opBNB.
▻ Go to https://opbnb-testnet-bridge.bnbchain.org
▻ Connect your wallet
▻ Click on 'Deposit' and confirm transaction

Step 3: Go to https://zkbridge.com and connect your wallet.
▻ Switch to BNB Chain Testnet
▻ Click on NFT Faucet
▻ Select ZkBridge on opBNB
▻ Switch on BNB chain and claim your NFT

Step 4: Bridge your NFT to opBNB network.
▻ Hit on 'ZkBridge NFT'
▻ Import your NFT
▻ Select opBNB network
▻ Approve and Confirm transfer
▻ Claim your NFT

Step 5: Claim your points on Galxe.
▻ Head over to https://galxe.com/polyhedra/campaign/GCussUEegu
▻ Claim 'opBNB NFT Mint' & 'opBNB NFT Cross Chain'

Just a heads up, eligibility might take a few minutes to display.

New step: 🟢Go to HERE (https://defusion.ai/)
• Connect With Metamask (opBNB)
• Click AIGC Tool Box
• Enter any word on prompt
• Mint NFT & Confirm tx
• Do it daily until 30 days
• Rewards badges Details - https://degofinance.medium.com/defusion-the-anticipation-grows-as-it-arrives-on-opbnb-2d3797da544a
• Emerald Crest : Mint a total of 7 NFTs within the first 7 days
• Sapphire Star : Mint a total of 14 NFTs within the first 14 days
• Diamond Crown : Mint a total of 30 NFTs within the first 30 days


⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia