podcastyknm

(PL) Zarabiaj krypto za czytanie lub publikowanie treści (ENG) Earn Crypto for reading or publishing content

🇬🇧💰👉(ENG) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Zarabiaj krypto za czytanie lub publikowanie treści👈💰

Zacznij od zarejestrowania się na Publish0x - https://www.publish0x.com/?a=LDdwx2ge1Y

⚠️Jak zarobić krypto za czytanie treści?
Nie wszyscy jesteśmy dobrzy w pisaniu artykułów lub nagrywaniu filmów. Niektórzy z nas po prostu lubią czytać.
W Publish0x nagradzamy nie tylko publikowanie, ale także czytanie !
Na dole każdego postu zobaczysz „ tipper ”. Tipper to ruchoma skala - wybierasz, jaki procent nagrody chcesz zachować i ile chcesz dać napiwek autorowi . Dajesz autorowi napiwek, klikając duży, oczywisty przycisk „Tip”. :)

Na tą  chwilę tipuje się ETH(Ethereum) i OP(Optimism)

Istnieją trzy sposoby zarabiania krypto na Publish0x :
1. Zostań autorem i zarabiaj napiwki , które czytelnicy wysyłają za Twoją twórczość. Napiwki są bezpłatne i pochodzą z puli nagród portalu Publish0x.
2. Czytaj artykuły i dawaj napiwki tym, których lubisz czytać, lub wspieraj autorów, których prace lubisz, dając im napiwek.
3. Dziel się swoimi postami z Publish0x z nową publicznością lub przyjaciółmi i zdobądź 5% ( do końca życia Twojego konta! ) napiwków , które dają autorom.
4. Już wkrótce - będziemy organizować nagrody, które Łowcy mogą zarobić.

EDIT : Napisałem pierwszy artykuł na Publish0x,  pierwsza część artykułu o Vite 
https://www.publish0x.com/darmowekryptoorgpl/vite-academy-part-1-xnwdpp?A=LDdwx2ge1Y Zapraszam do lektury i tipowania :)

Więcej info o portalu Publish0X znajdziesz tu - https://www.publish0x.com/publish0x-tutorials/how-earn-crypto-publishing-and-reading-content-publish0x-sim-xmmg

⚠️Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowanie kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
--------------------------------
🇬🇧💰👉(ENG) Earn Crypto for reading or publishing content👈💰

Start by registering on Publish0x - https://www.publish0x.com/?a=LDdwx2ge1Y

⚠️How to Earn Crypto for Reading Content?
Not all of us are good at writing articles or recording videos. Some of us just like to read.
On Publish0x, we reward not just publishing, but reading too!
At the bottom of every post, you will see a 'tipper'. The tipper is a sliding scale--you choose what percentage of the reward you want to keep yourself, and how much you want to tip the author. You tip the author by clicking on the big, obvious 'Tip' button. :)

For the time being it is tipping ETH(Ethereum) and OP(Optimism)

There are three ways to earn crypto on Publish0x:
1. Become an Author and earn from tips readers send your way. *tips are free and come from our rewards pool
2. Read articles and tip those that you enjoyed reading, or support authors whose work you love by tipping their work.
3. Share outstanding posts from Publish0x with a new audience or your friends, and earn 5% (for life of your account!) of the tips that they give to authors.
4. Coming soon - we will be hosting Bounties that Hunters can earn from.

EDIT: I make the first article on Publish0x, the first part of the article about Vite
https://www.publish0x.com/darmowekryptoorgpl/vite-academy-part-1-xnwdpp?A=LDdwx2ge1Y I invite you to read and tip :)

More info about Publish0x here - https://www.publish0x.com/publish0x-tutorials/how-earn-crypto-publishing-and-reading-content-publish0x-sim-xmmg

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia