podcastyknm

(PL) Zarabiaj Satoshi za słuchanie podcastów (ENG) Earn Satoshi for listening to podcasts

🇬🇧💰👉(ENG) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Zarabiaj Satoshi za słuchanie podcastów 👈💰

🔹 Wejdź w link https://fountain.fm/darmowekrypto?code=7e4476b337 
lub zeskanuj kod qr 

qrf1
🔹 Pobierasz apkę (w prawym górnym rogu wciśnij  "Join Fountain") 
🔹 W zakładce "Refer and Earn" wybieramy Redeem Code i wklejamy lub wpisujemy:  darmowekrypto-7e4476b337
🔹 Na telefonie odpalasz podcasty promowane (lub takie które mają większe pule Satoshi) i kopiesz. Jeżeli nie chcesz ich słuchać to możesz wyciszyć dźwięk i tak będziesz kopać. Można wykopać do 700 Satoshi dziennie. Dodatkowo można tam też słuchać dowolnych podcastów np. Mike Satoshi, Bitcoin Feniks i innych polskich. Zbieraj Satoshi bo Cię rynek wykosi :)
🔹 Satoshi można wypłacić po Lighting Network (koszt to kilka Satoshi) np. na zewnętrzny portfel obsługujący Lighting Network lub giełdę (np. Bitfinex https://www.bitfinex.com/sign-up?refcode=poyU3WkCq )
Wg mnie najłatwiejszym w obsłudze portfelem do Lightning Network jest Wallet of Satoshi, znajdziesz go tu:
iOS https://apps.apple.com/us/app/wallet-of-satoshi/id1438599608
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.livingroomofsatoshi.wallet

🔹 Aby wypłacić Satoshi (można to zrobić nawet podczas odtwarzania jakiegoś podcastu) należy wejść w zakładkę Wallet, nacisnąć trzy kropki. Później nacisnąć " Withdraw from Wallet", następnie nacisnąć "⚡Withdraw with Lighting LNURL", wybrać ilość Satoshi do przesłania. Po pojawieniu się kodu QR należy go zeskanować portfelem np. Wallet of Satoshi. Po ułamku sekundy Satoshi lądują na Twoim portfelu ( jak to w LN zwykle bywa )

EDIT: Kwota, którą możesz zarobić na słuchaniu podcastów w Fountain , zależy od różnych czynników, takich jak dzienna stawka zarobków i ilość czasu spędzonego na słuchaniu. Stawka zarobków zmienia się każdego dnia i jest całkowicie losowa , więc nie jest możliwe oszacowanie stałej kwoty zarobków. Ponadto słuchacze mogą również zarabiać na słuchaniu promocji i angażowaniu się w treści innych użytkowników na platformie. Czasami krótka „reklama” będzie dostępna do odsłuchania w celu uzyskania dodatkowych Satoshi na stronie Discovery.

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(ENG) Earn Satoshi for listening to podcasts 👈💰

🔹 Go to the link https://fountain.fm/darmowekrypto?code=7e4476b337
or scan the qr code

qrf

🔹 Download the app (press "Join Fountain" in the upper right corner)
🔹 In the "Refer and Earn" tab, select Redeem Code and paste or enter:  darmowekrypto-7e4476b337
🔹 On your phone, you launch promoted podcasts (or those that have larger Satoshi pools) and dig. If you don't want to hear them, you can mute the sound and you'll still be kicking. You can mine up to 700 Satoshi per day. In addition, you can also listen to any podcasts, e.g. Mike Satoshi, Bitcoin Feniks and other. Collect Satoshi because the market will kill you :)
🔹 Satoshi can be withdrawn after Lighting Network (the cost is several Satoshi), e.g. to an external wallet supporting Lighting Network or exchange (e.g. Bitfinex https://www.bitfinex.com/sign-up?refcode=poyU3WkCq)
In my opinion, the easiest to use wallet for Lightning Network is Wallet of Satoshi, you can find it here:
iOS https://apps.apple.com/us/app/wallet-of-satoshi/id1438599608
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.livingroomofsatoshi.wallet

🔹 To withdraw Satoshi (you can do it even while playing a podcast) go to the Wallet tab, press the three dots. Then press "Withdraw from Wallet", then press "⚡Withdraw with Lighting LNURL", choose the amount of Satoshi to transfer. After the QR code appears, scan it with a wallet, e.g. Wallet of Satoshi. After a split second, Satoshis land on your wallet (as it usually happens in LN)

EDIT: The amount you can earn from listening to podcasts on Fountain depends on various factors, such as the daily earning rate and the amount of time you spend listening. The earning rate changes every day and is completely random, so it is not possible to estimate a fixed amount of earnings. Additionally, listeners can also earn from listening to promotions and engaging with other users' content on the platform. Sometimes a short “ad” will be available to listen to for some bonus sats on the discovery page.

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia