podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Zdobywaj Vita Inu (ENG) Earn Vita Inu


🇬🇧💰👉(ENG) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Zdobywaj Vita Inu 👈💰

Vita Inu ($ VINU) to pierwszy na świecie szybki meme coin z zerowymi opłatami za przesył i inteligentnymi kontraktami!
Filozofią Vita Inu jest dobra zabawa, nawiązywanie nowych znajomości i poznawanie największej rewolucji technologicznej naszego życia - kryptowalut. Przyjdź i baw się dobrze!
Vita Inu działa na VITE, jeżeli jeszcze jakimś cudem nie znasz VITE i zdecentralizowanej giełdy Vitex to czas to nadrobić, pobrać portfel i poznać VITEX EXCHANGE - https://app.vite.net/webview/vitex_invite_outer/index.html?vitex_invite_code=3711242230

 vit

SPOSOBY ZARABIANIA VINU
1) Kranik - https://getvinu.cc/
2) Promuj VINU na Twitterze i otrzymuj tipy w VINU!
3) Twórz memy o VINU wszędzie w Internecie i otrzymuj tipy w VINU!
4) Weź udział w konkursach na Discordzie,  Twitterze, i Telegramie i wygraj VINU. Dołącz do ich Discorda - https://discord.gg/vubZRMXSEJ aby korzystać z airdropów VINU które są na kanałach #giveaway-and-events i #general wystarczy pod postem o giveawayu nacisnąć ikonkę 🎉 lub 💊 , posty te są wstawiane o różnych porach i w różnej częstotliwości, Twittera - https://twitter.com/VitaInuCoin i Telegramu - https://t.me/VitaInu
5) Program nagród na Discord - zapraszaj ludzi i zdobywaj nagrody w VINU.
6) Kilka razy w ciągu jednego dnia na Discordzie rozdają prezenty.
7) Nagrody dla głosujących (wkrótce) — ViNo Community Node SBP.
8) Staking (wkrótce) - Stawiaj VINU, aby z czasem zarabiać więcej. 

Vita Inu powstał dzięki społeczności która przeszła do projektu Vite z Nano i Banano, na wzór Shiba Inu oraz Banano powstał Vita Inu który ma za zadanie jednocześnie uczyć i bawić oraz  jednoczyć społeczność wokoło ekosystemu Vite. Podstawowe zalety projektu to fakt że jego przesył jest całkowicie darmowy i super szybki, w związku z modą na tego typu projekty pozwoliło to na błyskawiczny wzrost ceny, a zaangażowanie Twórców pozwala patrzeć z nadzieją na przyszłość i ciekawy rozwój i użyteczność.
Jako ciekawostkę należy zaznaczyć ze Twórcy zostali niedawno nagrodzeni przez zespół Vite za innowacyjność i pomysłowość, Nagrodą był supernod "SBP" o wartości 1mln Vite , który w niedalekiej przyszłości ma służyć do budowania wartości Vinu poprzez skupowanie tokenów Vinu z rynku za codzienne nagrody za działanie tego supernoda.

Jak dodać VITA INU do swojego portfela Vite i handlować na giełdzie ViteX - https://medium.com/@VitaInu/how-to-add-vita-inu-to-your-vite-wallet-and-trade-on -the-vitex-exchange-16b4f8a4644b
Jak korzystać z Twitter Tip Bota dla VINU - https://medium.com/@VitaInu/how-to-use-the-twitter-tip-bot-for-vinu-3ab30aa2ca1b
Czy prawdziwy Inu powinien powstać? - https://medium.com/@VitaInu/will-the-real-inu-please-stand-up-bde105e154cf
Whitepaper Vita Inu - https://vitainu.org/wp-content/uploads/2021/11/Vita-Inu-Whitepaper.pdf 

mem

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(ENG) Earn Vita Inu 👈💰

Vita Inu ($VINU) is the world’s first fast & cheeky dog coin with zero fees and smart contracts!
Vita Inu’s philosophy is to have fun, make new friends, and learn all about the greatest technological revolution of our lifetimes - cryptocurrency. Come have fun!
Vita Inu works on VITE, if by some miracle you do not know VITE and the decentralized Vitex exchange, it's time to catch up, download your wallet and get to know VITEX EXCHANGE - https://app.vite.net/webview/vitex_invite_outer/index.html?vitex_invite_code=3711242230

vite1

WAYS TO EARN VINU
1) Faucet - https://getvinu.cc/
2) Promote VINU on Twitter and receive tips!
3) Create VINU memes everywhere on the internet and receive tips!
4) Enter contests on Twitter, Discord, and Telegram and win VINU.Join their Discord - https://discord.gg/vubZRMXSEJ, Twitter - https://twitter.com/VitaInuCoin and Telegram - https://t.me/VitaInu 
5) Invite Rewards program on Discord - invite people and earn tier rewards.
6) Giveaways on Discord every day.
7) Voter Rewards (coming soon) - ViNo Community Node SBP.
8) Staking (Coming soon) - Stake VINU to earn more over time.

Vita Inu was created to the community that switched to the Vite project with Nano and Banano, following the example of Shiba Inu and Banano, Vita Inu was created, which is designed to teach and play at the same time and unite the community around the Vite ecosystem. The main advantages of the project are the fact that its transfer is completely free and super fast, due to the fashion for this type of projects, it allowed for a rapid increase in price, and the commitment of the creators allows you to look with hope for the future and interesting development and usability. As a curiosity, it should be noted that the Creators were recently awarded by the Vite team for innovation and ingenuity, the award was the "SBP" supernod with a value of 1 million Vite, which in the near future is to be used to build Vin's value by buying Vin tokens from the market for daily rewards for the operation of this supernode.

How to add VITA INU to your Vite Wallet and trade on the ViteX exchange - https://medium.com/@VitaInu/how-to-add-vita-inu-to-your-vite-wallet-and-trade-on-the-vitex-exchange-16b4f8a4644b
How to use the Twitter Tip Bot for VINU - https://medium.com/@VitaInu/how-to-use-the-twitter-tip-bot-for-vinu-3ab30aa2ca1b
Will the Real Inu Please Stand Up? - https://medium.com/@VitaInu/will-the-real-inu-please-stand-up-bde105e154cf
Whitepaper Vita Inu - https://vitainu.org/wp-content/uploads/2021/11/Vita-Inu-Whitepaper.pdf

mem1

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia