podcastyknm

(PL) Zgarnij 1000 Satoshi na portfel LN (EN) Join the Lightning Network Faucet campaign

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Zgarnij 1000 Satoshi na portfel LN👈💰

Kolejny sposób na #zbierajsatoshi i #gromadźsatoshi

Zapraszam do korzystania z platformy do wymiany małych ilości następujących walut: Bitcoin, Bitcoin (Lightning), Ethereum, Litecoin, Monero, 0x, BAT, Binance Chain, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum Classic, Golem, OmiseGO, Paxos Standard, Tether (erc-20), TrueUSD, USD Coin, Zcash
Aby wymienić te waluty idź na tą stronę https://fixedfloat.com/?ref=z22cuvya

🎁ZDOBĄDŹ DARMOWE BITCOINY🎁
Aby zdobyć 1000 Satoshi, przejdź tu https://fixedfloat.com/lightning-faucet , śledź ich na Twitterze - @FixedFloat i zaloguj się ze swojego konta, klikając przycisk "Sign in with twitter"

🔘Gdzie mogę uzyskać invoice Lightning?
Krok 1. Przejdź do portfela Lightning.
Krok 2. Utwórz invoice na 1000 Satoshi i skopiuj go.
Krok 3. Wklej go w polu powyżej.

⚠️Więcej informacji o tej platformie wymiany walut:

🔘Co to jest FixedFloat?
FixedFloat.com to natychmiastowa, w pełni zautomatyzowana cyfrowa wymiana zasobów z siecią Lightning. Nasze atuty:
1. Szybkość
Uzyskaj to, na co zasłużyłeś: szybkie przetwarzanie, korzystne stawki i przejrzyste opłaty.
2. Wygoda
Pomiń męki związane z rejestrowaniem się i logowaniem. Wystarczy zeskanować kod QR w portfelu lub wprowadzić go ręcznie, a będziesz gotowy na wszystkie przyszłe oferty.
3. Bezpieczeństwo
Powiedz „nie” blokowaniu twoich aktywów i pozbądź się stron trzecich, które mogą narazić twoje zaufanie.

🔘Dlaczego FixedFloat jest najmądrzejszym sposobem wymiany kryptowalut?
W FixedFloat twoje potrzeby i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Poświęciliśmy się dostarczaniu naszym klientom dostępnych, a jednocześnie wydajnych, inteligentnych rozwiązań wymiany, które nie stanowią kompromisu między szybkością, a bezpieczeństwem.
1. Zaoszczędź swoje pieniądze. Dokonaj wymiany po najkorzystniejszym kursie i przejrzystej prowizji. Zawsze mamy lepszą ofertę.
2. Oszczędzaj czas. Skorzystaj z naszego w pełni zautomatyzowanego przetwarzania i uzyskaj natychmiastową odpowiedź na każde pytanie dzięki naszemu najwyższemu wsparciu.
3. Bezproblemowa wymiana. Brak rejestracji i niepotrzebne dane. To proste jak 1-2-3.
4. Międzyplatformowy. FixedFloat został zaprojektowany z myślą o wydajności i działa idealnie na każdym urządzeniu.

🔘Jak to działa?
Wyobraźmy sobie na przykład, że zmieniamy Bitcoin na Ethereum
Krok 1. W polu „Wyślij” wybierz Bitcoin i wprowadź kwotę, którą chcesz wymienić
Krok 2. Wybierz stałą lub zmienną szybkość, a następnie wprowadź lub zeskanuj adres, na który otrzymasz Ethereum, i kliknij przycisk - „Wymień teraz ”
Krok 3. Wyślij Bitcoin do portfela określonego na stronie zamówienia, a po kilku potwierdzeniach Ethereum zostanie zaksięgowany w portfelu określonym w kroku 2
O wymianie
Jaka jest różnica między stawkami stałymi a zmiennymi?
Stała stawka
Wybierając stałą stawkę, otrzymujesz cenę, którą widzisz w momencie inicjowania transakcji. Bez ryzyka.

Zapłać tylko 1% + opłata sieciowa.
Brak ukrytych prowizji.
Ceny zamarzają na 10 minut.
Kurs zmienny Kurs
wymiany jest ostatecznie ustawiany, gdy Twoja transakcja otrzyma wymaganą liczbę potwierdzeń sieci blockchain. Jeśli rynek wzrośnie, dostaniesz więcej kryptowaluty, jeśli spadnie. Wszystko w porządku.

Zapłać tylko 0,5% + opłata sieciowa.
Brak ukrytych prowizji.
Kurs wymiany zostanie ustalony, gdy otrzymamy Twoją transakcję.
Przykład: Musisz wymienić 1 BTC na 28,37362388 ETH.
Jeśli wybierzesz stałą stawkę , otrzymasz dokładnie 28,37362388 ETH za 1 BTC.
Jeśli wybierzesz kurs zmienny, cena 1 BTC będzie się wahać między 28,52343244 ETH a 28.13788921, zgodnie ze zmiennością kursu walutowego.

🔘Jakie są opłaty FixedFloat?
Możesz wybrać jedną z dwóch strategii wymiany:
Stała stawka : 1% + opłata sieciowa. Wybierając stałą stawkę, otrzymujesz cenę, którą widzisz w momencie inicjowania transakcji.
Stawka pływaka : 0,5% + opłata sieciowa. Wybierając zmienną stopę, nasz system wybiera cenę, którą widzi, kiedy pojawią się twoje fundusze.
Opłata sieciowa jest niezależna od naszej platformy i jest ustalana przez sieć blockchain.
Jest to nagroda, którą górnicy i walidatorzy otrzymują za obsługę sieci blockchain (wyszukiwanie bloków, potwierdzanie transakcji itp.).

🔘Jak długo trwa wymiana?
Zwykle wszystkie wymiany trwają mniej niż 30 minut. Należy pamiętać, że szybkość dostawy zależy również od pojemności sieci blockchain. Jeśli Twoja transakcja nie pojawi się w blockchain w ciągu 30 minut, skontaktuj się z nami w dogodny sposób.

🔘Co się stanie, jeśli ustawię niskie opłaty transakcyjne?
Jeśli opłata sieciowa jest zbyt niska, ryzykujesz, że będziesz długo czekać na realizację zamówienia.

🔘Co mogę zrobić, aby przyspieszyć transakcję?
Każda transakcja w blockchain ma cenę, która jest prowizją dla tych, którzy uczestniczą w utrzymaniu sieci blockchain. Im większy wkład w opłatę sieciową, tym szybciej blockchain przetworzy transakcję. Ta opłata sieciowa jest zwykle wyświetlana automatycznie w portfelu.
Weźmy Bitcoin jako przykład. Aby upewnić się, że transakcja Bitcoin została szybko potwierdzona, ustaw opłatę w wysokości co najmniej 0,0001 BTC / kb podczas wysyłania BTC.

🔘Dlaczego wysłanie transakcji trwa tak długo?
Szybkość transakcji zależy od szybkości dostawy blockchain. Jeśli Twoja transakcja nie pojawi się w blockchain w ciągu 30 minut, skontaktuj się z nami za pośrednictwem pomocy technicznej.

🔘Dlaczego mój adres portfela jest uznawany za nieprawidłowy?
Sprawdź dokładnie adres portfela odbierającego. Możesz po prostu zeskanować adres żądanego portfela.

🔘O zamówieniach
Jak mogę śledzić swoje zamówienie?
Możesz śledzić swoje zamówienie na 3 sposoby: e-mailem (jeśli zostawisz swój adres e-mail), na naszej stronie internetowej (jeśli Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie) lub śledząc księgę, na którą przekazujesz środki.

🔘Co powinienem zrobić, jeśli moje zamówienie wygasło?
Masz 2 opcje:
Kontynuuj realizację zamówienia ze zmienną stopą procentową.
Złóż wniosek o zwrot, aby dostarczyć pieniądze do dowolnego portfela (minus opłata sieciowa).
🔘Przypadkowo zamknąłem stronę FF, co powinienem zrobić?
Masz 3 opcje:
Jeśli podałeś prawidłowy adres e-mail podczas dokonywania transakcji, powinieneś otrzymać wiadomość e-mail z niezbędnym linkiem. Kliknij link, aby zakończyć zamówienie.
Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje technologię plików cookie, po prostu ponownie otwórz FixedFloat.com.
Wpisz swój adres portfela w specjalnym polu i przejdź bezpośrednio do strony zamówienia.

11

⚠️Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowanie kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
--------------------------------
🇬🇧💰👉(EN) Join the Lightning Network Faucet campaign👈💰

Another way to #gatheringSatoshi


I invite you to use the platform to exchange small amounts of cryptocurrencies: Bitcoin, Bitcoin (Lightning), Ethereum, Litecoin, Monero, 0x, BAT, Binance Chain, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum Classic, Golem, OmiseGO, Paxos Standard, Tether ( erc-20), TrueUSD, USD Coin, Zcash
To exchange these cryptocurrencies go to this page https://fixedfloat.com/?ref=z22cuvya

Lightning Network Faucet
The Internet has made the world a single space, not separated by state borders. Cryptocurrencies are a catalyst that allows you to get rid of old ideas and change the course of world history.

We believe that decentralized money is the future of the global financial system, so we are ready to send 1000 Satoshi on Lightning Network to each new member of the cryptocommunity.

Try using cryptocurrencies yourself and see how easy and convenient it is!

🎁GET FREE BITCOIN🎁
To get 1000 Satoshi, go to website https://fixedfloat.com/lightning-faucet , follow us on Twitter - @FixedFloat and sign in from your account by clicking on the button "Sign in with twitter"
Where can I get the Lightning invoice?
Step 1. Go to your Lightning Wallet.
Step 2. Сreate an invoice for 1000 Satoshi and copy it.
Step 3. Paste it in the field above.

⚠️More info about platform :
🔘What is FixedFloat?
FixedFloat.com is an instant, fully automated digital asset exchange with lightning network. Our advantages:

1. Speed
Get what you deserve: swift processing, favorable rates, and transparent fees.

2. Convenience
Skip the drudgery of signing up and logging in. Just scan the QR code in your wallet or enter it manually, and you are set for all of your future deals.

3. Security
Say no to account holds on your assets and get rid of the third parties that can compromise your trust.

🔘Why FixedFloat is the smartest way to exchange cryptocurrency?
At FixedFloat, your needs and satisfaction are our priority. We have devoted ourselves to providing our customers with accessible, yet powerful, smart exchange solutions, which brook no compromise between speed and security.

1. Save your money.
Make an exchange at the most favorable rate and with transparent commission. We always have the better offer.

2. Save your time.
Use our fully automated processing and get an answer to any of your questions instantly with our supreme support.

3. Hassle-free exchange.
No registration and unnecessary details. It is simple as 1-2-3.

4. Cross-platform.
FixedFloat is designed with performance in mind and works perfectly on any device.

🔘How does it work?
For example, imagine that we change Bitcoin to Ethereum
Step 1. In the "Send" field, select Bitcoin and enter the amount you want to exchange
Step 2. Choose a fixed or float rate, then enter or scan the address to which you will receive Ethereum and click the button – "Exchange Now"
Step 3. Send Bitcoin to the wallet specified on the order page, and after several confirmations, Ethereum will be credited to the wallet specified in Step 2
About exchange
What is the difference between a fixed and a float rates?
Fixed rate
Opting for a fixed rate, you get the price you see at the point of initiating a transaction. No risks.

Pay just 1% + network fee.
No hidden commissions.
Rates freeze for 10 minutes.
Float rate
The exchange rate is finally set when your transaction receives the necessary number of blockchain network confirmations. If the market goes up, you will get more cryptocurrency, if down - less. All fair.

Pay just 0.5% + network fee.
No hidden commissions.
The exchange rate will be set when we receive your transaction.
Example: You need to exchange 1 BTC for 28.37362388 ETH.
If you choose a fixed rate, you will receive exactly 28.37362388 ETH for 1 BTC.
If you choose a float rate, then the price of 1 BTC will vary between 28.52343244 ETH and 28.13788921, in accordance with the exchange rate volatility.

🔘What are FixedFloat fees?
You can choose from two exchange strategies:

Fixed rate: 1% + network fee. Opting for a fixed rate, you get the price you see at the point of initiating a transaction.
Float rate: 0.5% + network fee. Opting for a floating rate, our system selects the price it sees when your funds come.
The network fee is independent from our platform and is set by the blockchain network.

This is the reward that miners and validators receive for servicing the blockchain network (blocks search, confirming transactions etc.).

🔘How long does the exchange take?
Usually all exchanges take less than 30 minutes. Please note that the speed-of-delivery also depends on the capacity of the blockchain network. If your transaction did not appear on the blockchain within 30 minutes, please contact us in any convenient way.

🔘What happens if I set low transactions fees?
If your network fee is too low, you run the risk of waiting for a long time for an order to be complete.

🔘What can I do to speed up the transaction?
Each transaction in the blockchain has a price, which is a commission for those who participate in the maintenance of the blockchain network. The more contribute toward the network fee, the faster blockchain will process the transaction. This network fee is usually displayed automatically in your wallet.
Let's take Bitcoin as an example. To make sure your Bitcoin transaction is confirmed quickly, set a fee of at least 0.0001 BTC/kb when sending a BTC.
🔘Why does sending a transaction take so long?
The speed of a transaction depends on the blockchain speed of delivery. If your transaction does not appear on the blockchain in 30 minutes, please contact us through support.
🔘Why is my wallet address recognized as invalid?
Double check the address of the receiving wallet. You can simply scan the address of the desired wallet.
About orders
🔘How can I track my order?
You can track your order in 3 ways: by email (if you leave your email address), on our website (if your browser accepts cookies) or by tracking the ledger to which you transfer your funds.
What should I do if my order expired?
You have 2 options:
Continue the completion of your order with floating rate.
Make a return claim to deliver your money to an any wallet (minus the network fee).
I accidentally closed the FF site, what should I do?
You have 3 options:
If you specified the correct e-mail address while making a transaction, you should receive an email with the necessary link. Please, follow the link to finish your order.
If your browser accepts cookie technology, just open FixedFloat.com again.
Enter your wallet address on the special field and go directly to the order page.

1

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia