podcastybitcoinpl.orgbsknm

Airdrops on EtherFlyer

🇵🇱(PL) W tej zakładce będę umieszczał aktualne linki do airdropów na EtherFlyer.

🇬🇧(EN) The English version is below the Polish text

Na czym polegają te airdropy?

 • dołączaniu do ich Twitterów,

 • podawanie dalej tweeta z airdropem,

 • dołączaniem do ich Telegramów,

 • wklejaniu swojego adresu ETH z giełdy EtherFlyer,

 • można też rozsyłać swoje linki referencyjne aby mieć większy udział w airdropie.

Co to jest EtherFlyer?

 • Zdecentralizowana giełda,

 • Można na niej handlować za ETH,

 • Giełda EtherFlyer nie ma żadnych opłat za wymianę waluty,

 • Za wypłatę z giełdy pobierają tylko tyle co za przesył Ethereum,

 • To najlepiej działająca i intuicyjna zdecentralizowana giełda,

 • Mają dobrze działającą aplikację na iOS i Android https://static.etherflyer.com/index.html , kod QR do aplikacji podam na dole strony.

Aby zacząć korzystać z tej giełdy zacznij od założenia konta na niej https://www.etherflyer.com/trade.html?ref=tili użyj mojego kodu " tili " , kod QR do rejestracji też podam na samym dole strony.

Jeżeli czegoś nie rozumiesz z obsługi tej giełdy i jej aplikacji to polecam kanał z szybkimi tutorialami https://www.youtube.com/channel/UC9glJORcS_KABJBcKp2O9QQ  

🔗 Aktualne linki do airdropów na EtherFlyer ( w nawiasie data zakończenia ) 

 

Możesz sprawdzać czy są nowe airdropy tu https://www.etherflyer.com/airdrop.html

Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowanie kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

🇬🇧(EN) In this tab I will put current links to airdrops on EtherFlyer.

What are these airdrops about?

 • Follow them Twitter,

 • Retweet with airdrop,

 • Join Telegrams,

 • Pasting your ETH address from the EtherFlyer exchange,

 • You can also send your reference links to have a bigger share in the airdrop.

What is EtherFlyer?

 • Decentralized exchange,

 • You can trade on it for ETH,

 • The EtherFlyer Exchange does not have any currency exchange fees,

 • They only charge what they pay for the Ethereum transfer,

 • It is the best-performing and intuitive decentralized exchange,

 • They have a well-functioning application for iOS and Android https://static.etherflyer.com/index.html , the application code will be given below.

To start using this exchange, start by creating an account on it https://www.etherflyer.com/trade.html?ref=tili use my  code " tili ", I will also provide a QR code for registration at the bottom.

If you do not understand something about the operation of this exchange and its application, I recommend a channel with quick tutorials https://www.youtube.com/channel/UC9glJORcS_KABJBcKp2O9QQ

🔗 Current links to airdrops on EtherFlyer (deadline in brackets) 

 

You can check if there are new airdrops here https://www.etherflyer.com/airdrop.html

Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

app etherflyer