podcastybitcoinpl.orgbsknm

DTPL Coin

🇬🇧(EN) The English version is below the Polish text

🇵🇱(PL) DTPL Coin to token wydany do płacenia za reklamy na naszej stronie i social mediach ( Twitter i Facebook ). W przyszłości chcemy aby inne strony związane ze światem kryptowalut też przyjmowały DTPL Coin za reklamy na swoich stronach.

Miejsce na reklamy które widzicie na stronie kosztuje:

🔘Duża na górze - 1500 DTPL -  za tydzień emisji reklamy
🔘Długa z prawej strony - 700 DTPL - za tydzień emisji reklamy
🔘Mała na dole - 400 DTPL - za tydzień emisji reklamy

Nasze tokeny są dostępne na platformie Ethereum - token ERC-20, jego nazwa to DTPL Coin, można go kupić na zdecentalizowanych giełdach :

📊 EtherFlyer - https://www.etherflyer.com/trade.html?pairs=DTPL-ETH

📊 EtherDelta - https://etherdelta.com/#0xda88957e64869866a7b8a7a0c991512a80065004-ETH

Jeżeli chcesz kupić u nas miejsce na reklamę to kup odpowiednią ilość DTPL Coin i wyślij na nasz adres ETH 0x473b655fb8922b5674227419222b389536e42677

----------------------------------------------------------------------------------------------

🇬🇧(EN) DTPL Coin is a token issued to pay for advertising on our website and social media (Twitter and Facebook). In the future, we want other websites related to the world of cryptocurrency to also accept DTPL Coin for advertising on their websites.

The place for advertising that you see on the website costs:
🔘Big upstairs - 1500 DTPL - Price the advertising broadcast week
🔘Long on the right - 700 DTPL - Price the advertising broadcast week
🔘Small downstairs - 400 DTPL - Price the advertising broadcast week

Our tokens are available on the platform Ethereum - ERC-20 token, its name is DTPL Coin, it can be bought on decentalized exchanges:
📊 EtherFlyer - https://www.etherflyer.com/trade.html?pairs=DTPL-ETH
📊 EtherDelta - https://etherdelta.com/#0xda88957e64869866a7b8a7a0c991512a80065004-ETH

If you want to buy a place for advertising, buy the right amount DTPL Coin and send to our ETH address 0x473b655fb8922b5674227419222b389536e42677